Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Maltepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilimdalı, Turkey

 • 2004 - 2009 Post Graduate

  Dokuz Eylul University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf Anasanat Dalı, Turkey

 • 1996 - 2002 Under Graduate

  Ankara University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Dijital Foto Muhabirliği: Mesleğin Dönüşümü Üzerine Nitel Bir Çalışma

  Maltepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri

 • 2009 Post Graduate

  Futbolun Sunumunda Fotoğrafın Endüstriyel ve Politik İŞlevleri

  Dokuz Eylul University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf Anasanat Dalı