Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

"Bir Merhamet Şairi Olarak Mehmet Akif"

TURKISH STUDIES, pp.193-217, 2012 (Journal Indexed in AHCI)

"Oyun-Kurmaca İlişkisi Bağlamında Le Romanı"

TURKISH STUDIES, pp.389-407, 2011 (Journal Indexed in AHCI)

"Batıya Hayran Bir Neslin Romanı: Servet-i Fünûn Romanı"

TURKISH STUDIES, pp.0-362, 2010 (Journal Indexed in AHCI)

"Füruzan'ın Öykülerinde Eğitim Sorunlarına Bakış"

TURKISH STUDIES, pp.644-661, 2009 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

"NEZİHE MERİÇ'İN ÖYKÜLERİNDE 12 MART DÖNEMİ VE YANSIMALARI"

YYÜ ULUSLARARASI SOSYALBİLİMLER DERGİSİ, vol.2, no.38, pp.21-37, 2017 (International Refereed University Journal)

Hikmet Feridun Es'in Akşam Gazetesindeki Yazılarında İstanbul'un Kültür ve Sanat Hayatı"

Yüzüncü Yıl üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.21, pp.24-59, 2011 (National Refreed University Journal)

"Ne Felsefesiz Ne Denemesiz"

Bizim Külliye, no.47, pp.86-91, 2011 (National Non-Refereed Journal)

"Bir Zavallı Şizofren Tekil'"in Romanı: Le

Cumhuriyet Kitap Eki, no.5, pp.0-25, 2010 (National Non-Refereed Journal)

"Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Epik Şiirlerinde Milli Mücadele"

ERDEM, no.56, pp.1-26, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

"Leyla Erbil'in Öykülerinde Kadın Kimliği ve Başkaldırı"

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.XXXVIII, no.38, pp.1-32, 2009 (National Refreed University Journal)

"Birlik Denizinde Kaybolmanın Zamanı: Can Ateşinde Kanatlar (Mevlâna)"

ERDEM, no.50, pp.15-26, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Turhan Tan'ın Tarihi Türk Romanlarında Düğün Merasimleri"

Motif Akademi, no.2, pp.23-38, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Ömer Erdem'in Şiirlerinde İç Yolculuk Macerası Olarak Ölüm ve Yeniden Doğuş Teması"

MİLLİ EĞİTİM, no.176, pp.189-211, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Öykülerinde Nesne-İnsan İlişkisi"

ERDEM, no.49, pp.341-352, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Bir Saz şairi ve Halk Kahramanı Olarak Köroğlu'nun Türk Romanlarındaki Yansımaları"

Arayışlar, no.16, pp.41-57, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"FİKRET ÜRGÜP'ÜN ÖYKÜLERİNDE KAFKAESK YANSIMALAR"

I. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR DÜNYASI SEMPOZYUMU, Dubrovnik, Croatia, 24 - 28 September 2017, pp.34-35

"Nezihe Meriç'in Öykülerinde 12 Mart Dönemi ve Yansımaları"

International Symposium on The New Trends in Social and Liberal Sciences, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016

"Mehmet Akif'in Şiirlerinde Gelecek Tasavvuru

Bir Dava Adamı: Mehmet Akif, Bartın, Turkey, 13 March 2016

"Bilim, Felsefe ve Edebiyatın Kesişme Noktasında Bir Tür: Deneme"

Dünya Türkolojileri İçin Türk Edebiyatı Tarihi Sempozyumu, Varşova, Poland, 22 - 23 June 2010

"Öyküde Kurgu, oyunda Kurgu"

8. İzmir Öykü Günleri, İzmir, Turkey, 12 - 14 February 2009

"Yahya Kemal'in Şiirlerinde Çizilen İnsan Kadrosu"

Bir Medeniyeti Yorumlamak-Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 07 November 2008, pp.585-594

"Hüsrev Hatemi'nin Şiirlerinde Bir Kent İmgesi Olarak İstanbul"

I. Uluslar Arası Türk Edebiyatında İstanbul, İstanbul, Turkey, 3 - 05 April 2008, pp.999-1017

"Nazan Bekiroğlu'nun İsimle Ateş Arasında Adlı Romanındaki Tasavvufi Yansımalar"

1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 27 - 28 March 2008, pp.45-64

"Türk Öykücülüğünde Postmodernist Eğilimlere Bir Örnek: Nazan Bekiroğlu'nun Nun Masalları"

38.ICANAS Uluslar Arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.309-332

"Ferit Edgü'nün Öykülerinde İntihar Olgusu"

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 27 April 2007, vol.1, pp.153-162 Sustainable Development

"Falih Rıfkı Atay'ın Anılarında Atatürk ve Dolmabahçe sarayı"

150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 26 November 2006, vol.1, pp.188-195

"M. Sadık Aslankara'nın Romanlarında Denizli"

Uluslar Arası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, Turkey, 6 - 08 September 2006, vol.2, pp.369-378

"Karagöz'ün Modernleştirilmesi Çabalarına Bir Örnek: Aziz Nesin'in Üç Karagöz Oyunu"

Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2006, pp.94-119

"Ali Asker Barut'un Aşağı Üsküdar'ında Üsküdar"

II. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2004, vol.2, pp.212-223

"Füruzan'ın Öykülerinde Kadın Sorunları"

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2004, vol.1, pp.243-253

Books & Book Chapters

"Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme"

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Alim Gür, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.365-412, 2015

TÜRK EDEBİYATINDA DENEME

Grafiker Yayınları, Ankara, 2012

"Elçin Efendiyev'in Ak Deve Adlı Romanlarındaki Folklorik Unsurlar"

in: Ayla Demircioğlu Kitabı, Adem Ceyhan, Editor, Kutup Yıldızı, İstanbul, pp.198-215, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2019