Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İPEK YOLU TİCARETİNİN BABÜR İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE HİNDİSTAN’A ETKİSİ

Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , vol.7, no.Cumhuriyet’in 100. Yılına Armağan Özel Sayısı, pp.43-52, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Hint Kültütünde Mudra Kavramı

Türkbilim , vol.5, no.22, pp.195-204, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Şamanizm ve Budizm Arasındaki Paralellikler

Akademik Hassasiyetler , vol.4, no.8, pp.139-144, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

HİNDUİZM’İN TARİHSEL SERÜVENİ

The Journal of Social Sciences , vol.18, no.18, pp.561-577, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Budizm in Doğduğu Topraklarda Barınamaması Üzerine

Türkbilim , vol.3, no.18, pp.127-138, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hint Kutsal Metinleri Vedalarda Bozkır İzleri

XVIII. Türk Tarih Kongresi, 01 October 2018

Orta Asya'dan Anadolu'ya İslamiyet'in Yayılmasında Maveraünnehir'in Önemi

Orta Asya Türk Kültürünün Anadolu Kültürüne Etkileri Uluslararası Sempozyumu, 18 Haziran 2019, Taşkent., Taşkent, Uzbekistan, 18 June 2019

Hint'te Kast Sistemi ve Kadın

Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı, Kastamonu, Turkey, 22 November 2018

Bir Türk Hükümdar: Raziye Sultan (1236 - 1240)

Anadolu Kadınları Teşkilatı Bâcıyân-ı Rûm Anma Etkinlikleri, 23 February 2018

Hindistan da Sati Geleneği

1. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, 5 - 06 May 2011, pp.155-168

Hindistan da Türk İzleri

38. ICANAS (International Congress of Africa and North African Studies), 10 - 15 September 2007, pp.95-99

Hint Edebiyatında Pançatantra Masallarından Seçmeler

Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Turkey, 22 - 23 November 2007, pp.319-321

Books & Book Chapters

Dünya İçinde Dünya Masal İçinde Masal: Hint Masalları

in: Doğu'dan Batı'ya Masalın Serüveni Dünya Masalları Cilt I, Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Prof. Dr. Habibe Yazıcı Ersoy, Doç. Dr. Şengül Demirel, Editor, Nobel Kültür Yayınları, pp.222-265, 2022

Türk ve Hint Efsanelerinde Kutsal Deniz, Irmak ve Göl Kavramı

in: Bir Ömür Tarihle Yaşamak: Prof. Dr. Refik Turan, Prof. Dr. Necdet HAYTA Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK Doç. Dr. Togay S. BİRBUDAK Doç. Dr. Koray TOPTAŞ Arş. Gör. Selen YAKAR, Editor, Berikan Yayınevi, pp.267-277, 2022

Türk ve Hint Efsanelerinde Yaradılış

in: Tarih ve Toplum Üzerine Araştırmalar II, Volkan Tunç, Editor, Lambert Academic Publishing, Causani, pp.181-199, 2021

Hint Kutsal Metinlerinde Ariler

in: Tarih ve Toplum Üzerine Araştırmalar II, Volkan Tunç, Editor, Lambert Academic Publishing, Causani, pp.157-180, 2021

Hindistan'da Türk-İslam Mühürü: Kutub Minar

in: Hindistan ve Türk Tarihi-Kültürü Araştırmaları, H. Hilal Şahin, Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.150-165, 2020

Şukasaptati ve Hint Kültüründe Kadın

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2016

Metrics

Publication

26

Project

2

Thesis Advisory

3