Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Risk Factors for External Root Resorption and Dental Caries of Second Molars Associated With Impacted Third Molars.

Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation the effects of low-level laser therapy on disc displacement with reduction

TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.66, sa.1, ss.24-30, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İmplant planlamasında iki farklı görüntüleme yönteminin karşılaştırılması

Adıyaman Medical Journal, cilt.6, sa.1, ss.19-28, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effect of vocational awareness level on dental anxiety and oral health among the students of dentistry

JOURNAL OF ORAL HEALTH AND ORAL EPIDEMIOLOGY, cilt.8, sa.1, ss.31-38, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationship Between Obesity and Oral Health

Dental and Medical Journal, cilt.1, sa.2, ss.1-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dentoalveolar Cerrahide Ozon Tedavisi

Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.57-63, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluating the effects of different protocols applied to resected root end on apical

Turkish Endodontic Journal, cilt.2, ss.25-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malpositioned canine treatment with autotransplantation and laser

European Journal of Dentistry, cilt.11, sa.3, ss.395-397, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

A case of extrafollicular adenomatoid odontogenic tumor with long-term follow-up

J Case Rep Images Dent, cilt.2, ss.6-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilinçsiz Aspirin Kullanımına Baglı Gelisen Mukoza Yanıgı: Olgu Sunum

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.248-250, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çukurova Bölgesinde Gezici Ağız Diş Sağlığı Hizmetine Duyulan İhtiyacın Değerlendirilmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.29, sa.1, ss.25-32, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Horizontal Kemik Augmentasyonu. Derleme

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.2, sa.13, ss.20-28, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Odontojenik Keratokistlerin Marsupyalizasyon İle Tedavisi: Vaka Serisi

ERDİŞ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Şubat 2020, ss.248

Sert Damakta Squamous Papilloma: Olgu Sunumu

ERDİŞ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Şubat 2020, ss.714

3D Printer-Designed Marsupyalization Drain Specially Designed for Cyst Cavity in the Treatment of Odontogenic Keratocyst

25.TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.452

The knowledge level of dentistry students about HIV/AIDS and the attitude towards HIV/AIDS patients

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, ss.134

Periferal Dev Hücreli Granülom: Vaka Raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28 Nisan – 02 Mayıs 2019 Merit Park Otel - Girne, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, ss.212

Kalsifiye Odontojenik Kist: Vaka Raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, ss.269

Assesment of the awereness level of mothers about antibiotic use in children at the age of 0-12

1th International Congress of Dental and Oral Infections, Sakarya, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018, ss.114-115

Case Report: Surgical Extraction of Fused Mandibular Third Molar

24th TDB International Dental Congress 2018, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018, ss.377

Exostosis With Mandibular Lingual Region Location: Case Report

24th TDB International Dental Congress 2018, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018, ss.313-314

Mandibula premolar bölgede ortokeratotik tipte keratokist: olgu sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018, ss.372

Radicular Cyst: Case Report

ACBID-IAOMS JOINT CONGRESS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.253

A Case of Osteomyelitis Developing in A Young Patient After The Extraction

ACBID-IAOMS JOINT CONGRESS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.255

DİYOT LAZERLE FRENEKTOMİ: OLGU SUNUMU

24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI International Scientific Congress and Exhibition TEPEKULE KONGRE MERKEZİ – İZMİR, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017, ss.118

Squamöz hücreli karsinom tanısı konan total dişsiz hastanın postoperatif implant üstü protez rehabilitasyonu

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, ss.159

Herediter gingival fibromatozis: Vaka raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 24TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, ss.150

Hereditary gingival fibromatozis:Case report

24th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Muğla, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.62

Investigation of Possible Precancerous Viral Markers in Dental Follicles of Asymptomatic Impacted Teeth

International Scholarly and Scientific Research and Innovation waset.org, Venedik, İtalya, 13 - 14 Ağustos 2015, ss.1307

Peripheral Ossifying Fibroma: Two Case Reports.

ACBID 2015 9. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2015, ss.60

Pyogenic Granuloma In Pregnancy: A Case Report.

ACBID 2015 9. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2015, ss.25

Sublingual Sialothiasis Removal With Er;Cr:YSGG Laser: Report of A Case.

ACBID 2015 9. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2015, ss.11

The Evaluation Of Relationship Between Post Traumatic Stress Syndrome And Temporomandibular Joint Disorders

ACBID-BAOMS Ortak Kongresi ve 4. BAMFS Konferansı, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2014, ss.1

Üst Çene Ektopik Kanin Dişin Ototransplantasyonu: Multidispliner Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2014, ss.33

Kök Ucuna Uygulanan Farklı Protokollerin Apikal Sızdırmazlık Üzerine Etkisi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2014, ss.44

Estetik Ve Protetik Sorun Yaratan Osteomalar: Üç Olgu Sunumu.

Üç Olgu Sunumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2014, ss.45

Cerrahi Kliniklerde Korku Ve Anksiyeteye Etki Eden Faktörlerin Araştırılması: İki Merkezli Çalışma.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2014, ss.55

Lateral Luxation Injuries Management In Younger Patients With Novel Technologies

18th Congress of the International Association of Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, ss.230

A Giant Parakeratinized Type Keratocystic Odontogenic Tumor: A Case Report

AÇBİD 8TH INTERNATIONAL CONGRESS, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.69-70

The Schwannoma Tumors of Maxilla and Mandible: Two Case Reports

AÇBİD 2014 8TH INTERNATIONAL CONGRESS, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.68

Modified Segmental Subapical Osteotomy: A novel Approach

AÇBİD 8TH INTERNATIONAL CONGRESS, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.69

Mccune Albright Sendrome Patient with Fibrous Dysplasia

AÇBİD 2014 8TH INTERNATIONAL CONGRESS, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.67-68

Bilateral Perforated Maxillary Sinüs Case Treatment with External Lifting and Implant

AÇBİD 8TH INTERNATIONAL CONGRESS, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.68-69

Evaluatıon Of Histopathological Changes And Immunoexpression Of P16, HHV-8 And EBV In Dental Follicles Of Asymptomatic Impacted Teeth.

17. International Congress on Oral Pathology and Oral Medicine, İstanbul, Türkiye, 25 - 30 Mayıs 2014, ss.23

Drenajı kesilmeyen geniş periapikal lezyonlu dişin endodontik ve cerrahi tedavisi

Türk Endodonti Derneği 12. Uluslarası kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2014, ss.239-241

Comparing Er, Cr:YSGG Laser And Conventional Method In Soft Tissue Surgery

CED-IADR 2013. 46th Meeting of Continental European Division of International Association for Dental Research (CED-IADR) with Scandinavian Division (NOF). September 4-7, 2013-Florence, Italy, Florance, İtalya, 4 - 07 Eylül 2013

Assessment Of The Impressive Factors In Treatment Anxiety

FDI 2013 Istanbul. Annual World Dental Congress., İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.123

Effectiveness Of Diode Laser In Reducing Postoperative Complications

FDI 2013 Istanbul. Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013

Treatment With Marsupialization Parakeratinized Type Odontogenic Keratocyst: A Case Report.

ACBID 2013. 7th International Congress, Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.253

The Complication Of Alloplastic Block Graft Application In The Atrophic Maxılla.

20th International TAOMS Congress. In Conjunction With Regional Countries Associations., Antalya, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2013, ss.22

Peripheral Giant Cell Granulomas In Different Decades: Case Reports.

20th International TAOMS Congress. In Conjunction With Regional Countries Associations., Antalya, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2013, ss.11

Adenomatoid Odontogenic Tumor of Maxilla: Report of Case.

20th International TAOMS Congress., Antalya, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2013, ss.222

Gri İlişki Analizi

Uluslararası Katılımlı 14. Ulusal Biyoistatistik Kongresi., Kayseri, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2012, ss.44

Temporomandibular Eklem Tedavisinde Splinte Bağlı Gelişen Oklüzyon Kaybı. Vaka Sunumu

15. EBDO Internation Scientific Congress and Exhibition., Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2011, ss.48-49

Kitap & Kitap Bölümleri

Lokal Anestezik Maddelerin Sistemik ve Lokal Komplikasyonları ve Güncel Tedavi Yaklaşımları

Güncel Ağız Diş ve Çene Cerrahisi ve Radyoloji Çalışmaları, Kürkçü M, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.171-184, 2019

Ototransplantasyon ve Reimplantasyon

International Researches in Health Sciences, Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Editör, Gece Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.79-86, 2019

Temporomandibular Eklem Hastalıkları ve Gu¨ncel Tedavi Yaklaşımları

International Researches in Health Sciences, Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Editör, Gece Açık Akademi Yayınları, Ankara, ss.65-78, 2019