Education Information

Education Information

  • 2005 - 2010 Expertise In Medicine

    Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fak., Göz, Turkey

Dissertations

  • 2010 Expertise In Medicine

    OPTİK SİNİR BAŞININ STEREOFOTOMETRİK YÖNTEM VE HRT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

    Van Yüzüncü Yil University, Cerrahi Bilimler, Göz

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English