Education Information

Education Information

 • 2011 - Continues Doctorate

  Ankara University, Dil - Tarih Ve Coğrafya Fakültesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih / Yakınçağ Tarihi, Turkey

 • 1994 - 1998 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/ Yakınçağ Tarihi, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Tarih Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 1998 Postgraduate

  Tarihi bir perspektiften 'Tearif-i Müslimin Mecmuası'nın sistematik incelenmesi

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih / Yakınçağ Tarihi