Education Information

Education Information

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, Insaat Muhendisligi/Mekanik, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Muhendislik Mimarli Fakultesi, Insaat Muhendisligi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Binalarin Sismik Risk Analizi ve Performanslarinin Belirlenmesi

  Firat University, Fen Bilimleri Enstitusu, Insaat Muhendisligi/Mekanik