Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 18 - 19 December 2023, pp.1

Metrics

Publication

1