Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Istanbul University, Eczacılık Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  1-SÜBSTİTÜE 5-FLORO-1H-2-İNDOLİNON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Istanbul University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018NMR Yaz Okulu

  Education Management and Planning , Van YYÜ, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 • 2015Computer Aided Drug Design Workshop

  Health&Medicine , Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi