Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2013 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  1-SÜBSTİTÜE 5-FLORO-1H-2-İNDOLİNON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018NMR Yaz Okulu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Van YYÜ, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 • 2015Computer Aided Drug Design Workshop

  Sağlık ve Tıp , Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi