Learning Knowledge


Doctorate
2010 - 2017
Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, Turkey

Postgraduate
2006 - 2010
Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, Turkey

Undergraduate
2002 - 2006
Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Occupational Health and Safety, Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi, Atatürk Üniversitesi, 2014

Dissertations

Doctorate, Erzurum İli Kış Koşullarında Buzağı Ahırında Zemin Altı Borulu Doğal Havalandırma Sisteminin Etkinliği Üzerine Bir Araştırma, Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, 2017
Postgraduate, Erzurum Ve Çevresinde Süt Sığırcılığı İşletme Binalarının Optimum Tasarımı, Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, 2010

Academic Titles / Tasks


Assistant Professor
2018 - Continues
Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Research Assistant
2009 - 2016
Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama

Supported Projects

 1. Demir S., Gazioğlu Şensoy R. İ. , Erdinç Ç., Şirin Ü., Çakmakcı T., Nohutçu L., Project Supported by Higher Education Institutions, Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Alanının Korunaklı Hale Getirilmesi ve Sulama Alt Yapısının Kurulumu, 2020 - 2021
 2. Şirin Ü., Macit M., Kızıloğlu F. M. , CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Tarımsal Tekniklerin Yaygınlaştırılması Projesi (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığırcılık Tesislerinin Yapımı), 2013 - 2015
 3. Yanık R., Şirin Ü., Memiş S., Project Supported by Higher Education Institutions, Tarımsal Yapılar ve Sulama Eğitiminde Fiziksel Çevrenin Öğrenim Kalitesi Üzerine Etkisi, 2012 - 2013
 4. Yanık R., Şirin Ü., Memiş S., Project Supported by Higher Education Institutions, Topoğrafya Ölçme Bilgisi Eğitiminde Öğrencilerin Bilgi Beceri Deneyim ve Tecrübe Kazanmaları Üzerine Yeni Teknoloji Cihazların Kullanımının Etkisi, 2012 - 2013
 5. Kocaman B., Şirin Ü., Project Supported by Higher Education Institutions, Erzurum ve Çevresinde Süt Sığırcılığı İşletme Binalarının Optimum Tasarımı Üzerine Bir Araştırma, 2009 - 2010
 6. Macit M., Şirin Ü., Project Supported by Higher Education Institutions, Atatürk Üniversitesi Ziraat İşletme Müdürlüğü Pilot Süt Fabrikası ve Bağlı Birimlerin Tadilatı, 2009 - 2009
 7. Macit M., Şirin Ü., Project Supported by Higher Education Institutions, Atatürk Üniversitesi Ziraat İşletme Müdürlüğü Bünyesinde Konvansiyonel ve Organik Tavuk Yetiştiriciliği İçin İhtiyaç Duyulan Hayvan Materyali ile Hayvansal Üretimin (Et, Yumurta) Gerçekleştirilmesi, 2009 - 2009

Articles Published in Other Journals

 1. Süt Sağım Ünitelerinin Sağmal İnek Ahırlarından Ayrı Bir Çatı Altında Planlanma Koşulları: Örnek Bir Süt Sağım Ünitesi Projesi
  ŞİRİN Ü., KARAMAN S., KIZILOĞLU F. M.
  Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.8, no.1, pp.100-105, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)
 2. Van İli Yöresi İklim Koşullarına Uygun Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması
  ŞİRİN Ü., KARAMAN S., KIZILOĞLU F. M.
  Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, vol.8, no.3, pp.155-166, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 3. Application of Totaliter Basin Management System in Van Lake Basin
  Şirin Ü., KARAMAN S., TÜFENKÇİ Ş.
  Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.3, pp.17-22, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 4. Van Gölü Havzasında Totaliter Havza Yönetim Sisteminin Uygulanması
  ŞİRİN Ü., KARAMAN S., TÜFENKCİ Ş.
  Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.3, pp.17-22, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 5. Some properties of prefabricated building materials produced from ground diatomite and hydrophone clay
  MEMİŞ S., ŞAHİN S., ŞİRİN Ü.
  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.23, no.3, pp.245-249, 2017 (Journal Indexed in ESCI)
 6. Improved Ventilation Efficiency in Livestock Housings with Additional Heat Gain Through Trombe Walls
  KARAMAN S., ŞİRİN Ü.
  Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.169-178, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 7. Natural Storages Versus Modern Storages In Nevsehir Region
  KARAMAN S., ŞİRİN Ü.
  Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.5, pp.9-18, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 8. Optimum Design Of Dairy Cattle Barns in Erzurum Province
  ŞİRİN Ü., KOCAMAN B.
  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.28-38, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 9. A Research On Ventılatıon Effıcıency Of Pıped Ventılatıon Systems In Geothermally Heated Greenhouses
  KARAMAN S., ŞİRİN Ü.
  Current Trends in Natural Sciences, vol.5, no.9, pp.164-170, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Planning Conditions of Milking Parlours under a Separate Roof from the Milking Cow Barns
  Şirin Ü., Karaman S., Kızıloğlu F. M.
  5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, Tokat, Turkey, 1 - 04 October 2020, pp.309-310
 2. PLANNING CRITERIA OF MILKING PARLOR
  Şirin Ü., Karaman S., Kızıloğlu F. M.
  VAN ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 26 July 2020, pp.8-10
 3. DESIGN OF OPTIMUM SHEEP SHELTER FOR VAN AND ENVIRONMENTAL CLIMATE CONDITIONS
  Şirin Ü.
  3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND RURAL DEVELOPMENT, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.43-55
 4. Van Gölü Havzasında Totaliter Havza Yönetim Sisteminin Uygulanması
  Şirin Ü., KARAMAN S., TÜFENKÇİ Ş.
  1th International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, vol.1, pp.45-54
 5. Evaluation of Hydraulic Factors on Control of Water Bridges: A Case Study in Van Province
  Şirin Ü., HANAY A., TÜFENKÇİ Ş.
  I. International Congress on Biosystems Engineering, Hatay, Turkey, 24 - 27 September 2019, vol.1, pp.126-133
 6. The Evaluation of the Water Quality of the Several Irrigation Pools in Hakkari Province for Irrigation Purposes
  KACAR K., TÜFENKÇİ Ş., ERKUŞ F. Ş. , Şirin Ü.
  I. International Congress on Biosystems Engineering, Hatay, Turkey, 24 - 27 September 2019, vol.1, pp.36
 7. A Study on The Distribution of The Use of Underground Greenhouses in Turkey
  Şirin Ü., KARAMAN S., ANAPALI Ö.
  I. International Congress on Biosystems Engineering, Hatay, Turkey, 24 - 27 September 2019, vol.1, pp.273-279
 8. Ventilation Efficiency Improvement In Geothermal Greenhouses Through Underfloor Ventilation
  Karaman S., Şirin Ü.
  University of Pitesti Faculty of Sciences, Scientific Symposium, Pitesti, Romania, 21 - 22 April 2016, pp.164-170
 9. Hayvan Barınaklarında Havalandırma EtkinliğininArtırılmasında Trombe Duvarların Kullanımı
  Karaman S., Şirin Ü.
  1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015, pp.480-497
 10. Tarım İşletmelerinin Enerji İhtiyaçlarının Karşılanmasında Farklı Bir Yöntemle Biyogaz Üretimi
  Şirin Ü., Memiş S.
  12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.187-193
 11. Açık ve Yarı Açık Ahırlarda Duvar Alternatifleri
  Şirin Ü., Memiş S.
  12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.703-707
 12. Hayvan Barınaklarında Zeolitin Amonyak Gazı Azaltıcı Olarak Kullanım Yöntemleri
  Memiş S., Şirin Ü.
  12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.688-693
 13. Barınak Planlama Açısından Hayvan Davranışları
  Şirin Ü., Memiş S.
  12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.708-714
 14. Havuzlu Sulama Sistemlerinde Yeni Yaklaşımlar
  Hanay A., Şirin Ü.
  12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.135
 15. Tokat İli İklim Koşullarına Uygun Domates Depolama Yapısı
  Memiş S., Karaman S., Şirin Ü.
  Tokat Sempozyumu, Tokat, Turkey, 1 - 03 November 2012, pp.473-484
 16. İçme Suyu Standartları ve Ambalajlı Sularda Olması Gereken Özellikler
  Şahin Ü., Örs Cırık S., Şirin Ü., Memiş S.
  II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2012, pp.513-521
 17. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Hayvan Barınaklarının İyileştirilmesinde Toplu Barınak Modeli
  Memiş S., Şirin Ü.
  II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2012, pp.969-977
 18. Ülkemizde Kırsal Yerleşimlerin Fiziksel Planlama Durumuna Genel Bir Bakış
  Kuşlu Y., Şahin Ü., Şirin Ü.
  II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2012, pp.1013-1018
 19. Samsun İli İklim Koşullarına Uygun Şeftali Depolama Yapılarının Planlanması
  Karaman S., Memiş S., Şirin Ü.
  Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun Sempozyumu, Samsun, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.243-254

Academic and Administrative Experience

2019 - Continues Head of Department Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Courses

Hayvan Barınaklarının Planlanması, Undergraduate, 2020 - 2021
Teknik Resim, Undergraduate, 2020 - 2021
Tarımsal Yapı Projelerinin Bilgisayar Destekli Hazırlanması ve Ekonomik Analizler, Postgraduate, 2020 - 2021
Meteoroloji, Undergraduate, 2019 - 2020
Ölçme Bilgisi, Undergraduate, 2020 - 2021
Ölçme Bilgisi, Undergraduate, 2019 - 2020
Hayvan Barınaklarında Çevre Koşullarının Düzenlenmesi, Postgraduate, 2020 - 2021
Tarım Ürünleri Muhafaza Depolarının Planlanması, Postgraduate, 2020 - 2021
Tarım Makineleri, Undergraduate, 2019 - 2020
Tarımsal Yapı Projelerinin Bilgisayar Destekli Hazırlanması ve Ekonomik Analizler, Postgraduate, 2019 - 2020
Hayvan Barınaklarında Çevre Koşullarının Düzenlenmesi, Postgraduate, 2019 - 2020
Ölçme Bilgisi, Undergraduate, 2019 - 2020
Tarım Ürünleri Muhafaza Depolarının Planlanması, Postgraduate, 2019 - 2020
Tarım Makineleri, Undergraduate, 2019 - 2020

Scientific Refereeing

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Other Indexed Journal, December 2019
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Other Indexed Journal, December 2019
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Other Indexed Journal, November 2019
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Other Indexed Journal, November 2019
Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Other Indexed Journal, July 2019

Citations

Total Citations (WOS):1
h-index (WOS):1

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Farm Structures and Irrigation, Agricultural Buildings, Irrigation