Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Relationship Between Personality Traits and Time Theft: A Study on Hotel Employees in TRA1 and TRB2 Regions

JOURNAL OF ACADEMIC TOURISM STUDIES, vol.2, no.1, pp.61-77, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Günlerinde Bireylerin Yeme Tutumlarının İncelenmesi

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.84-100, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Relationship Between Presenteeism and Organizational Alienation: An Example on Hotel Establishments in Van Province

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.51, pp.307-324, 2021 (International Refereed University Journal)

The Effect of Career Plateau on Time Banditry: An Application in a Five-Star City Hotel in Turkey

JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES, vol.9, no.1, pp.131-144, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION ON THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN ACCOMMODATION: THE CASE OF VAN

Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.114-126, 2020 (International Refereed University Journal)

Evaluation of the Relationship Between Organizational Socialization and the Intention to Quit from the Perspective of Hotel Employee

Akademik Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.46-58, 2020 (Other Refereed National Journals)

JOB SATISFICATION AND BORNOUT RELATIONSHIPIN TRAVEL AGENCIES: CASE OF VAN

Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.18-29, 2020 (Other Refereed National Journals)

Otel Çalışanların İş Motivasyonu ve Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması: Denizli Şehir Otellerinde Bir Araştırma

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.22, no.2, pp.601-614, 2019 (International Refereed University Journal)

Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.37-48, 2019 (International Refereed University Journal)

Konaklama İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması: Van İl Merkezindeki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-22, 2017 (International Refereed University Journal)

The Effect of Organizational Justice Perception on Organizational Commitment among Healthcare Sector Employees

Journal of Business and Management, vol.4, no.3, pp.16-25, 2015 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Dönemi Mutfak Kültürünün Günümüz Türk Akdeniz Mutfak Kültürüne Yansımaları

1. Ulusal Gastronomi Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 February 2021, pp.21-28 Creative Commons License

Examining the Food Consumption of Generations X and Y in Coronavirus Days

Managing Tourism Across Continents Conference, İstanbul, Turkey, 1 - 03 April 2021, pp.233-245 Creative Commons License

CULTURAL TOURISM VALUES AND ART OF NIELLO IN VAN

EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, pp.266-267 Creative Commons License

AGRO TOURISM IN THE WORLD AND TURKEY

6. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 01 October 2020, pp.892-893 Creative Commons License

THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN TERMS OF TOURISM SECTOR: A CONCEPTUAL REVIEW

MTCON'20 (Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı), Antalya, Turkey, 2 - 04 September 2020, pp.123-130

TURİZM SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

3. ANADOLU SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 30 December 2019, pp.204-208

Konaklama İşletmeleri Ve Uygulanan Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi: Kavramsal Bir Değerlendirme

3. ANADOLU SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 30 December 2019, pp.199-203

İş Doyumu İle Tükenmişlik İlişkisi: Van İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerinde Bir Araştırma

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 - 30 September 2019, pp.220-221

Otel İşletmelerinde Uygulanan Rekreatif Amaçlı Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 - 30 September 2019, pp.241

Van Gölü Havzasına Ait Endemik Bir Tür Olan İnci Kefali’ nin Bölge Turizmi Açısından Önemi

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 - 30 September 2019, pp.75-76

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: TRB1 BÖLGESİ OTEL İŞGÖRENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.331

OTEL ÇALIŞANLARININ İŞ MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİ: DENİZLİ ŞEHİR OTELLERİNDE BİR UYGULAMA

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.294-295

OTEL İŞLETMELERİ MENÜLERİNDE YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜ: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.103

OTEL İŞLETMELERİNİN MENÜLERİNDE YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜNÜYAŞATMAK: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.173-183

Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerdeki Nepotizm Algısının Örgüt Bağlılığına Etkisinin İncelenmesi

van turizmi geleceğini arıyor çalıştayı, Van, Turkey, 19 - 20 December 2013, pp.196-202

Books & Book Chapters

Edebiyat Turizmi

in: Deneyimsel Turizm Türleri, Songül ÖZER, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.98-113, 2021 Creative Commons License

KÜLTÜR TURİZMİ VE FESTİVALLER

in: HALKBİLİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE KÜLTÜREL TURİZM, Dr. Samet KILIÇ, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.72-87, 2021 Creative Commons License

NEPOTISM AS AN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN TOURISM ESTABLISHMENTS

in: Turizm İşletmeciliği, Pazarlaması ve Ekonomisi, Dr. Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.79-92, 2021 Creative Commons License

BLEİSURE TRAVEL

in: TURİZMİN GELECEĞİ: Yeni Deneyimler, Çağdaş ERTAŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.241-256, 2020

Animasyona Giriş

in: TURİZM İŞLETMELERİNDE Rekreasyon ve Animasyon, Songül ÖZER, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.99-114, 2020

Termal Turizm

in: Gelecek Turizm Trendleri, Dr. Öğr. Ü. Sedat Şahin,Dr. Öğr. Ü. Sağbetullah Meriç, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.255-272, 2020

VAN GÖLÜ HAVZASINA ÖZGÜ ENDEMİK BİR TÜR OLAN İNCİ KEFALİ’ NİN BÖLGE TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

in: Turizm Araştırmaları, Alaeddinoğlu F.,Özer S.,Şahin S.,Arslan Kalay H., Editor, Paradigma Pegem Akademi Yayın Evi, Çanakkale, pp.253-264, 2019