Education Information

Education Information

 • 1988 - 1992 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Health Scıences, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları , Turkey

 • 1981 - 1986 Postgraduate

  Ankara University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  Bitkisel protein kaynaklarının formaldehitle muamele edilmesinin ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri ile süt verimi ve kompozisyonuna etkisi.

  Selcuk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English