Education Information

Education Information

 • 1994 - 2000 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi, Turkey

 • 1989 - 1994 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Sorgum Silajına Katılan Bazı Katkı Maddelerinin Silaj Kalitesi ve Rumende Besin Maddelerinin Yıkılımı Üzerine Etkileri

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme Ve Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English