Education Information

Education Information

 • 1996 - 2001 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 1992 - 1996 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Muğla – Yatağan Bölgesi’ndeki Neojen Yaşlı Sedimanter Kayaçların Kil Sedimantolojisi ve Sedimanter Petrografik İncelenmesi

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1996 Postgraduate

  Çukurören (Mihalıççık-Eskişehir) Yöresi Neojen Yaşlı Kayaçların Stratigrafik ve Sedimantolojik İncelenmesi

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • A1 Beginner French