Education Information

Education Information

 • 2016 - 2021 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Period of Abdülhamid II (1876-1909) Reflections of Migration Movements on Economic Life Sustainable Development

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2016 Postgraduate

  İSTANBUL TÜRK OCAĞI'NIN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ (1912-1931)

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Pro-reading (36 h)-Russian Literature

  Foreign Language , Siberian Federal University

 • 2020About Russian in Russian (36 h)-Russian Language (level B2+)

  Foreign Language , Siberian Federal University

 • 2020Russian Regional Studies (72 h)

  Environment and Sustainability , Siberian Federal University

 • 2020Göç Sertifika Programı

  Vocational Training , Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)-Turkish-German University Migration and Integration Research Centre (TAGU)-Van Yüzüncü Yıl University

 • 2020Toplumun Dijitalleşmesi Bağlamında Sosyal Bilgiler Dersi

  Technology Management/Management of Technology , M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

 • 2020Okulda Tarih Öğretimi; Öğretmene Yardımcı Olmak İçin Modern Bilgi Teknolojisi (преподавание истории в школе; современные информационные технологии в помощь учителю)

  Technology Management/Management of Technology , M.V. Lomonosov Moscow State University

 • 2019Yabancı Dil Öğretmenleri için yaz okulu, “Etkileşimli öğrenme ortamında Birleşik Devlet Sınavı’na Hazırlık (Летняя школа для учителей иностранных языков, "подготовка к Единому государственному экзамену в интерактивной обучающей среде")

  Foreign Language , M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

 • 2019Okullarda Tarih ve Sosyal Bilgiler derslerinde Din Tarihi ve Dini Araştırmaların Öğretimi (Преподавание вопросов истории религии и религиоведения в школьных курсах истории и обществознания)

  Education Management and Planning , M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

 • 2019Dijitalleşme Çağında Okul Medyasının Dönüşümü (Трансформация Школьных Медиа В Эпоху Цифровизации)

  Education Management and Planning , M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

 • 2014PEDAGOJİK FORMASYON

  Vocational Training , Siirt Üniversitesi