Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2009 - 2013 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Yabancı Dil Olarak Farsça Öğrenen Türk Öğrenicilerin Yazılı Anlatımlarının Hata Çözümlemesi Yöntemine Göre Değerlendirilmesi

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2012 Postgraduate

  Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî ve Mihmân-nâme-i Buhârâsı: İnceleme-Çeviri

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced Persian

 • B2 Upper Intermediate English