Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YABANCI DİL OLARAK FARSÇA ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENİCİLERİN TÜRKİYE’DE FARSÇA ÖĞRENİMİNE DAİR GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ

ULUSLARARASI DÜNYA DİLLERİ ve EDEBİYATLARI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 01 June 2022, pp.165

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE MODERN FARSÇANIN SÖZDİZİMSEL GÖRÜNÜMLERİNİN KARŞITSAL DİLBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

ULUSAL DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 20 October 2021, pp.338-354

TÜRKLERE YABANCI DİL OLARAK FARSÇA ÖĞRETİMİNDE BETİMSEL BİR ANALİZ ÇALIŞMASI: OLUMSUZ AKTARIM HATALARI BAĞLAMINDA FARSÇA-TÜRKÇE YALANCI EŞDEĞERLİKLER

III. ULUSLARARASI TÜRKİYE -İRAN DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 22 September 2021, pp.509-526

RAN GÖÇ EDEBİYATI TEMSİLCİLERİNİN SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIMLARININ SÖYLEM ANALİZİ/PSİKOLOJİ BAĞLAMLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 December 2019, pp.233

THE INTERACTION BETWEEN TURKISH AND PERSIAN IN THE CONTEXT OF LANGUAGE-CULTURE RELATIONSHIP

CONNECTIVİTIES AND COMMON LEGACIES IN CENTRAL ASIA, AFGHANISTAN, PAKISTAN, IRAN AND TURKEY, Ankara, Turkey, 27 September 2019, pp.695-704

İRAN GÖÇ YAZINI

VI. ULUSLARARASI DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI SEMPOZYUMU DOĞU EDEBİYATLARINDA GÖÇ VE İNSAN, İstanbul, Turkey, 21 November 2017, pp.18

Books & Book Chapters

YABANCI DİL OLARAK FARSÇA ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENİCİLERİN DİLBİLGİSİ HATALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

in: DİL ARAŞTIRMALARI, Prof. Dr. Selma Baş,Doç. Dr. Soner İşimtekin,Doç. Dr. M. Halil Erzen,Doç. Dr. Gülşen Torusdağ,Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Eltut Kalender,Dr. Öğr. Üyesi M. Arif Erzen,Dr. Semra Öğretmen Aslan, Editor, Palet Yayınları, Ankara, pp.229-264, 2022

YABANCI DİL OLARAK FARSÇA ÖĞRETİMİNDE TÜM FİZİKSEL TEPKİ YÖNTEMİ VE EMİR KİPİ ÖĞRETİMİ

in: AFGANİSTAN-İRAN-TACİKİSTAN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI, SÖYLEMEZ İSMAİL, Editor, Demavend Yayınları, İstanbul, pp.59-76, 2021

ÇEVİRİDE DİLBİLİMSEL ODAKLI BİR YAKLAŞIM: STYLISTIQUE COMPARÉE BAĞLAMINDA CELÂL ÂL-İ AHMED’İN OKUL MÜDÜRÜ ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ

in: ÇEVİRİBİLİM ÜZERİNE KURAMSAL ÇALIŞMALAR, Esra ULUŞAHİN,Emrah ERİŞ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.147-183, 2020

KÜLTÜREL UNSURLARIN ÇEVİRİSİNDE EŞDEĞERLİK SORUNU: FARSÇA TA’ÂRUF CÜMLELERİ

in: ÇEVİRİYE KÜLTÜREL BAKIŞ, Esra ULUŞAHİN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.273-300, 2020

MODERN İRAN ŞİİRİ AKIMLARI KADIN ŞAİRLERİ

in: ÇAĞDAŞ İRAN EDEBİYATINDA KADIN, ., Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.59-100, 2018

İRAN GÖÇ YAZIN SÜRECİ

in: DOĞU GÖÇ EDEBİYATI, Onur KILIÇER,Hatice GÖRGÜN, Editor, Demavend Yayınları, İstanbul, pp.113-124, 2017 Sustainable Development