Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yücel Çakmaklı’nın Sanatsal Evreninde Bosna: “Aliş ile Zeynep” ve “Kanayan Yara: Bosna”

INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 20 - 23 October 2022, pp.241

YEREL BASIN ÇALIŞANLARININ SORUNLARI: VAN YEREL BASIN ÖRNEĞİNDE NİCEL BİR ÇALIŞMA

Anadolu 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 25 December 2021, pp.111

Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet Dönemine Van Yerel Basının Temelleri

Anadolu 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 25 December 2021, pp.112

OSMANLI’DAN ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNE VAN YEREL BASINININ TEMELLERİ

Anadolu 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 25 December 2021, pp.112

YEREL BASIN ÇALIŞANLARININ SORUNLARI: VAN YEREL BASIN ÖRNEĞİNDE NİCEL BİR ÇALIŞMA

Anadolu 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 25 December 2021, pp.111

EĞİTİM ÖĞRETİMDE DERS MATERYALİ OLARAK BELGESEL SİNEMA

5. Selçuk Zirvesi Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 11 December 2021, pp.58

SİNEMA VE TELEVİZYONDA TEKNOLOJİK GELİŞİMİN SONUCU OLARAK YÖNDEŞME KAVRAMI

Selçuk 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 11 December 2021, pp.59

SİNEMA VE TELEVİZYONDA TEKNOLOJİK GELİŞİMİN SONUCU OLARAK YÖNDEŞME KAVRAMI

5. Selçuk Zirvesi Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 11 December 2021, pp.59

ŞOFÖR ŞAKİR ŞENER ŞEN Mİ?

Lale Oraloğlu Uluslararası Kültür, Sanat Ve Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 21 May 2021, pp.43-44

Books & Book Chapters

Heterodoks Türk Dervişi Olarak Yunus Emre’nin Geçmişten Günümüze Türk Sinemasındaki Temsillerine Kısa Bir Bakış

in: Düşünsel Ve Görsel Boyutlarıyla Kültür, Çağırkan Barış, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.223-249, 2021

Metrics

Publication

15

Open Access

3