Education Information

Education Information

 • 2022 - Continues Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Turkey

 • 2016 - 2022 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Türkiye'de İş Çevrimleri, Finansal Çevrimler ve Para Politikası Etkileşimi

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Economıcs

 • 2016 Postgraduate

  Türkiye'de cari açık sorunu ve politika uygulamaları

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Economıcs