Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümü / Tarih Anabilim Dalı, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü , Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümü / Tarih Anabil,İm Dalı, Turkey

 • 2009 - 2010 Masters (Non-Thesis)

  Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi/ Tarih Öğretmenliği, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Firat University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  1946-1960 YILLARI ARASINDA VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA KAMU YATIRIMLARI VE HARCAMALARI

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümü / Tarih Anabilim Dalı

 • 2013 Postgraduate

  TARİH ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi / Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English