Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tek Parti Dönemi Raporlarında Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, pp.161-190, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA TARIM ALANINDA YAPILAN KAMU YATIRIMLARI VE HARCAMALARI (1946-1960)

Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.231-254, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA TARIM ALANINDAYAPILAN KAMU YATIRIMLARI VE HARCAMALARI (1946-1960)

Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 2020 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Tarihi Alanında Yayınlanmış Türkçe Kitaplar Bibliyografyası

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.XVI, no.1, pp.486-507, 2019 (International Refereed University Journal)

Van Milletvekili İbrahim Arvas’ın Biyografisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Faaliyetleri

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.6, no.2, pp.388-432, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Tarih Alanında Yayınlanmış Türkçe Makaleler Bibliyografyası

Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBED, no.29, pp.354-387, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CUMHURİYET HALK PARTİSİ DÖNEMİNDE VAN VE BİTLİS VİLAYETLERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ (1923-1950)

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.234-246

CUMHURİYET DÖNEMİ GÜNEYDOĞU ANADOLU DEMİRYOLU HATTI “FEVZİPAŞA-DİYARBAKIR-KURTALAN/1924-1944”

Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, vol.2, pp.738-752

CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE ANKARA'DAN ERZURUM'A UZANAN DEMİRYOLU HATTI “1924-1939”

Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, vol.2, pp.722-737

CUMHURGYET DÖNEMGNDE DGYARBAKIR-IRAK HUDUT HATTI

Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.126

BAĞDAT PAKTI ORTAK İŞBİRLİĞİ KAPSAMINA ALINAN ELAZIĞ-VAN DEMİRYOLU HATTI

IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, pp.132-133

CUMHURİYET DÖNEMİNDE VAN GÖLÜ İŞLETME İDARESİ “1923-1945”

IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, pp.587-604

Books & Book Chapters

Modern Tarih Yazımına Postmodern Eleştiriler

in: Dil, Tarih ve Coğrafya Alanında Güncel Çalışmalar, Yılmaz M, Çınarcı M N, Editor, Lap Lambert Academic Press, Mauritius, pp.272-289, 2019

1923-1960 Yılları Arasında Van Ve Bitlis İllerinde Kalkınma Kapsamında Yol Ve Köprü Faaliyetleri

in: Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri, Öztürk C, Hekimoğlu A N, Buyruk Akbaba A N, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.251-281, 2018