Education Information

Education Information

  • 1999 - 2004 Expertise In Medicine

    Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Turkey

Dissertations

  • 2004 Expertise In Medicine

    Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Personeli’nde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı ile Metisiline Direnç Oranlarının Araştırılması

    Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English