Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Travma Nedeniyle Oluşan Anterior Tek Diş Eksikliğinin Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 27. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2019, pp.292

Anterior Palatinal Bölgede Gelişen Piyojenik Granülomun Eksizyonel Tedavisi

TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.312

Eozinofilik Granülom: Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.1134

Books & Book Chapters

Kemik Greftleri

in: International Researches in Health Sciences, Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.35-46, 2019