Eğitim Bilgileri

Lisans, Ezher Üniversitesi, Arap Dili Fakültesi, Arap Dili Belagatı, Mısır 1997 - 2021
Doktora, Ezher Üniversitesi, Arap Dili Fakültesi, Arap Dili Belagatı, Mısır 2008 - 2014
Yüksek Lisans, Ezher Üniversitesi, Arap Dili Fakültesi, Arap Dili Belagatı, Mısır 2004 - 2006

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Öğretim Görevlisi Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2012 - Devam Ediyor

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler