NİKOLAY GEORGİYEVİÇ KORSUN’UN ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARINDA ERZURUM VE ÇEVRESİ


Qasımov C.

TÜRK HAKIMIYYETINDE ERZURUM VE ÇEVRESI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 29 - 30 June 2021, pp.67-72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.67-72
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Nikolay Georgiyeviç Korsun Sovyetler Birliği’nin en önemli askeri tarihçisidir. Kendisi 1922-1954.yılları arasında Sovyetler Birliği’nin Frunze Askeri Akademisinde askeri stratejiler konusunda dersler vermekle beraber, askeri tarihçiliğinin çeşitli alanlarında da kitaplar yayınlamıştır. Nikolay Georgiyeviç Korsun’nun en önemli çalışmaları Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi ve Türkiye’deki Milli Mücadele dönemimde Batı Cephesinde yapılan savaşlarla ile ilgilidir. Genel olarak Nikolay Georgiyeviç Korsun tarafından birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemimde Batı Cephesi ile ilgili şu eserler yayınlanmıştır.

1. Sarıkamış Harekâtı;

2. Erzurum Harekâtı

3. Eleşkirt ve Hemedan Harekâtı

4. Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi üzerine

5. 1919-1922 Yunan-Türk Savaşı;

Nikolay Georgiyeviç KorsunSarıkamış Harekâtı”, “Eleşkirt ve Hemedan Harekâtı”, “Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi Üzerine” isimli eserlerinde genel olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesinde ve özellikle de Erzurum ve civarındaki yapılan askeri operasyonlarla ilgili değerlendirmeler yapmıştır.

29-30 Hazıran 2021 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından yapılacak olan “Türk Hakimiyyetinde Erzurum ve Çevresi” isimli Uluslararası Sempozyumu’na sunmak istediğimiz bildiride Sovyetler Birliği askeri tarihçi Nikolay Georgiyeviç Korsun’nun eserleri ışığında Birinci Dünya Savaşı sırasında Erzurum ve civarında yaşanan askeri operasyonlarla ilgili bilgi vermeyi amaçlıyoruz.