Seçilmiş Ülkeler İçin İnsani Gelişmişliğin Belirleyicileri: PanelSıralı Probit


Van M. H. , Çağlayan Akay E.

V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.1-306

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-306

Abstract

ÖZET

İnsani  Gelişme  İndeksi  ekonomik  ve  sosyal  gelişmeler  için  referans  olarak  kullanılan yaşam beklentisi, eğitim ve gelir gibi göstergelerinin bir kombinasyonudur. Bu çalışma seçilmiş 130 ülke için gelişmişlik seviyelerini etkileyen faktörleri panel sıralı modeller ile belirlemektedir. Çalışmada, Panel sıralı probit modeli 2009-2014 yılları arasındaki verileri içermektedir.  Veriler  Dünya  bankası  internet  sitesinden  elde  edilmiştir.  Bulgular,  kişi başına  düşen  gayri  safi  yurtiçi  hasıla,  beklenen  okullaşma  oranı  ve  doğuşta  beklenen yaşam sürelerinin gelişme düzeyleri üzerinde anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir.