KARAPAPAKLARIN AĞRI’ya GÖÇÜ ve İSKÂNLARI


Creative Commons License

Uğurlu C.

3rd INTERNATIONAL GOBEKLITEPE SOCIAL AND HUMANITIES CONGRESS, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 October 2021, pp.183-191

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.183-191
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Kişi ya da kişilerin yaşadıkları mekânı farklı nedenlere bağlı olarak terk etmesi olayı olarak tanımlanan göç hareketi, aslında çok daha karmaşık ve girift bir eylemdir. Zira göç olayı, neden; olabildiği gibi sonuç da olabilmektedir. Bununla birlikte göç olayının meydana gelmesinde çok sayıda nedenin olduğu da bilinmektedir. Ancak kitlesel göç hareketlerinin meydana gelmesinde etkili olan faktörlerin başında da genellikle savaş ve iç çatışmaların olduğu bilinmektedir. Bu açıdan Karapapak göçmenlerinin yaşadıkları yerlerin tarihsel süreçte sürekli savaş ve mücadele alanı olması, bu insanların çokça kez yer değiştirmesine neden olmuştur. Bu yer değiştirme hareketi neticesinde Karapapakların en son iskân oldukları yerlerden birini de Ağrı ili ve ilçeleri oluşturmaktadır. Önceleri Kars’a yerleşen bu insanlar, Rusların Kars’ı da ele geçirmesi neticesinde tekrar göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu göç hareketi sonucunda Ağrı ili ve ilçelerine yerleşmişlerdir. Günümüzde en fazla Karapapağın yaşadığı yerlerden birini oluşturan Ağrı ilinde Karapapaklar, sosyal hayatın her alanında etkinliklerini hissettirmekte olup toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasını meydana getirmektedirler.