Reflection of Last Chance Tourism on the Media: The Example of Hasankeyf


Orhun B. N. , Meriç S.

Journal of Academic Tourism Studies , vol.1, no.1, pp.6-18, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Journal of Academic Tourism Studies
  • Page Numbers: pp.6-18
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to demonstrate the importance of last chance
tourism in terms of Destination Marketing and to examine this
importance through Hasankeyf example. Last chance tourism is a type
of tourism that involves visiting destinations that are about to
disappear before they disappear. One of the most important media
outlets where people can follow publications about these destinations
is Newspapers. The aim of the study was to examine the extent to
which Hasankeyf was covered by last chance tourism in newspapers.
In this context, the 5 Most read newspapers in Turkey were selected
by taking into account their sales circulation. On the websites of these newspapers, news about Hasankeyf was obtained between 2006-2020. The news received was evaluated in
terms of including approaches related to last-chance tourism. A total of 2699 newspaper reports were
examined within the scope of the research and content analysis method was used in the analysis of the data.
According to the results obtained in the study, it was found that the most commonly used codes for last-
chance tourism in news content were “underwater” and “Ilisu Dam”. The least common codes in news
content are “last chance” and “see before you disappear”. As a result of the study, the news about
Hasankeyf concluded that Hasankeyf was not highlighted as a last-chance tourism destination. However,
Hasankeyf will be flooded and the area has been found to be the focus of attention and attracting visitors.
According to the results obtained, recommendations on the subject were presented in the results section of
the study.
Keywords: Last Chance Tourism, Destination Marketing, Hasankeyf, Ilisu Dam.

Bu çalışmanın amacı, son şans turizminin destinasyon pazarlaması
açısından önemini ortaya koymak ve bu önemi Hasankeyf örneği
üzerinden incelemektir. Son şans turizmi, yok olmak üzere olan
destinasyonların, yok olmadan önce ziyaret edilmesini içeren turizm
türüdür. İnsanların bu destinasyonlarla ilgili yayınları takip edebileceği
en ulaşılabilir medya organlarından biri gazetelerdir. Çalışmanın
amacı doğrultusunda, gazetelerde Hasankeyf’in son şans turizmi
kapsamında ne ölçüde ele alındığı irdelenmiştir. Bu kapsamda satış
tirajları dikkate alınarak Türkiye’de en çok okunan 5 gazete seçilmiştir.
Bu gazetelerin web sitelerinde 2006-2020 tarihleri arasında Hasankeyf
ile ilgili yayınlanan haberler elde edilmiştir. Elde edilen haberler, son
şans turizmi ile ilgili yaklaşımları içerme açısından değerlendirilmiştir.
Araştırma kapsamında toplam 2699 gazete haberi incelenmiş olup,
verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde
edilen bulgular doğrultusunda, haber içeriklerinde son şans turizmiyle
ilgili en sık kullanılan kodların “su altında kalma” ve “Ilısu Barajı”
olduğu tespit edilmiştir. Haber içeriklerinde en az rastlanan kodlar ise
“son şans” ve “yok olmadan önce gör” kodudur. Çalışma sonucunda
Hasankeyf’le ilgili yapılmış haberlerde, Hasankeyf’in bir son şans
turizmi destinasyonu olarak vurgulanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ancak Hasankeyf’in sular altında kalacağının vurgulanması ile
bölgenin ilgi odağı olduğu ve ziyaretçi çektiği tespit edilmiştir. Elde
edilen bulgular doğrultusunda, araştırmanın sonuç bölümünde konuyla
ilgili öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Son Şans Turizmi, Destinasyon Pazarlaması,
Hasankeyf, Ilısu Barajı.