Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler


Creative Commons License

Bildirici N., Bildirici Çalık E., Oral E.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

kurumsal düzeydeki girişim ve faaliyetler yoluyla gelişmiştir. Tarım

sektörü sürekli gelişerek ekonominin tüm sektörlerindeki doğal ve

sosyo-ekonomik çerçeveler üzerindeki etkisine katma değer sağlamaktadır

(Mavridis, vd., 2019). Tarımsal çerçeve, küresel ölçekte ülkelerin

ekonomisinde çok önemli bir role sahiptir ve ülke nüfusları için temel

gıda, gelir ve istihdam kaynağıdır.

Tarım, bitkisel ve hayvansal kökenli ürünlerin, tarım arazilerinin

kullanılarak elde edildiği ekonomik bir faaliyettir. İnsan toplumunun

gelişmesi ticaret ve ulaşımın gelişmesine yol açmıştır. Bu nedenle tarım,

kendi ihtiyaçları için üretimden meta üretimine doğru gelişmiştir.

Böylece çiftliklere, fazla tarımsal ürünleriyle piyasaya arz etme ve

bunları diğer ekonomik faaliyetlerden ürün ve hizmetler karşılığında

satma fırsatı verilmiştir (Njegomir vd., 2017).

Son yıllarda girişimcilik ekonomik kalkınma ve toplumun refahıyla

bağlantılı karmaşık bir kavram olarak giderek artan bir ilgi görmektedir.

Tarımsal girişimciliğin rolü ve işlevleri, yalnızca toplumun

ekonomik kalkınmasında bir kilometre taşı değil, aynı zamanda da

işletmelerin tarım sektörüne daha derin bir entegrasyonuna yol açan

çeşitlendirilmiş ulusal pazarın oluşumunu teşvik etmektir