The Examination of The Relationship Between Reaction Time, Agility and Speed in Football Players


Yıldız S., Ateş O., Gelen E., Çırak E., Bakıcı D., Sert V.

5. International Sport Sciences Tourism & Recreation Student Congress, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.128

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Manisa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.128

Abstract

Futbol müsabakalarında reaksiyon zamanı(RZ), sürat ve çeviklik, sporcuların performansını etkileyen önemli atletik özelliklerdendir. Bu üç özelliğin kendi arasındaki ilişkiyi incelemek araştırmamızın amacını oluşturmaktadır. Çalışmaya futbol branşında en az 5 yıl müsabık olan 73 gönüllü (boy: 177,8 ± 5,5 cm; ağırlık: 73,6 ± 8,1 kg; antrenman yaşı: 10,7 ± 2,9 yıl; yaş: 22 ± 2,7 yıl) katılmıştır. Katılımcılara ardışık olmayan günlerde RZ (görsel reaksiyon testi, Lafayette, Moart Reaction and Movement), Sürat(15m, Fusion Sport, Smart Speed) ve Çeviklik( Açık ve Kapalı Çeviklik, Fusion Sport, Smart Speed) testleri yapılmıştır. Elde edilen verilere göre RZ ile çeviklik ve sürat arasında anlamlı ilişki bulunamazken (p>0,05); Kapalı Beceri Çeviklik ile Sürat arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Futbolcularda ani yön değiştirme (çeviklik) ve sürat birbirini etkileyen iki unsurdur. Bu özellikleri geliştirirken antrenman programında her iki özelliği de geliştirici çalışmalar konulması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Reaksiyon Zamanı, Çeviklik, Sürat, Futbol.