Financial Problems of SME Hotel Companies: A Research in Erzurum and Kars Cities


KARADENİZ E., KOŞAN L., geçgin E.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.15, no.2, pp.302-319, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.302-319
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No

Abstract

The main aim of this study is to analyzing of the financial problems of SME hotel companies operated in Erzurum and Kars cities. In this context, data were collected by questionnaire created from the general managers of 52 hotel companies operating in Erzurum and Kars cities. The data obtained from the companies that were subjected to frequency analysis. In the analysis result, it is determined that financial problems of hotel companies are the constant changes in costs, the heavy conditions borrowed by the banks, problems in providing credit, high energy costs, high tax rates, high interest rates, low profit margins, inconsistency in cash inflows and outflows and fluctuations in exchange rates. However, it is determined that as a source of external financing of these enterprises were using mainly bank loans. Also it is identified that the important problems when using credit are high interest rates, difficulties in collateral, lack of information, negative trade history, length of bureaucratic transactions and transaction costs.
Bu çalışmanın temel amacı Erzurum ve Kars illerinde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki otel işletmelerinin finansal sorunlarının analiz edilmesidir. Bu bağlamda oluşturulan anketle Erzurum ve Kars illerinde faaliyet gösteren 52 otel işletmesinin genel müdürlerinden veri toplanmıştır. İşletmelerden elde edilen veriler frekans analizine tabii tutulmuştur. Çalışma sonucunda otel işletmelerinin finansal sorunlarının maliyetlerin sürekli değişmesi, bankaların sundukları ağır şartlar, vergi oranlarının yüksekliği, faiz oranlarının yüksekliği, kredi temininde yaşanan sorunlar, enerji giderlerinin yüksekliği, kar marjlarının düşüklüğü, nakit giriş ve çıkışlarında uyumsuzluk ve döviz kurlarında dalgalanma olduğu saptanmıştır. Yine bu işletmelerin dış finansman kaynağı olarak ağırlıklı banka kredisi kullandıkları saptanmıştır. Kredi kullanırken yaşanan önemli sorunların ise faiz oranlarının yüksekliği, teminat göstermedeki zorluklar, bilgi eksikliği, olumsuz ticari geçmiş, bürokratik işlemlerin uzunluğu ve işlem maliyetleri olduğu belirlenmiştir.