The Effect of Household Type on the Risk of Poverty and Economic Hardship


Creative Commons License

Gemicioğlu S.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.8, no.2, pp.121-142, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.121-142
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Changes in household structure and size cause the risks of poverty
and economic hardship for individuals living in different types of households to varying. This study aims to examine the effect of household type on the risk of poverty and economic hardship, using two definitions of household type. Analyzes were carried out using the data obtained from the 2019 Survey on Income and Living Conditions conducted by the Turkish Statistical Institute. According to the findings, the risk of poverty and economic hardship varied among those living in
different household types. The group with the highest risk of poverty is those living in nuclear families, especially dependent children, and extended families. The group with the highest risk of economic hardship is those living in nuclear families with a single parent and dependent child.

Hanehalkı yapısındaki ve büyüklüğündeki değişimler, farklı türdeki
hanehalklarında yaşayan bireylerin yoksulluk ve ekonomik zorluk çekme riskinin değişkenlik göstermesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı iki tür hanehalkı tipi tanımlaması kullanarak, hanehalkı tipinin yoksulluk ve ekonomik zorluk çekme riski üzerindeki etkisini incelemektir. Analizler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından derlenen 2019 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasından elde edilen veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yoksulluk ve ekonomik zorluk çekme riski farklı hanehalkı tiplerinde yaşayan bireyler arasında değişkenlik göstermektedir. Yoksulluk riskinin en yüksek olduğu kesimin, geniş ailelerde ve çocuğun bulunduğu özellikle de bağımlı çocuğun olduğu çekirdek ailelerde yaşayanlar olduğu ortaya çıkmıştır. Ekonomik zorluk çekme riskinin en yüksek olduğu kesimin ise tek ebeveyn ve bağımlı çocuğun bulunduğu çekirdek ailelerde yaşayanlar olduğu görülmüştür.