BIOCYNTHESIS OF PALADIUM NANOPARTICULES USING AGUEOUS EXTRACT OF FERULA PSEUDALLIACEA (Leaf) and EVALUATION OF THEIR ANTIMICROBIAL, ANTIFUNGAL EFFECTS


Koçak Y.

INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VII, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.242-243

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.242-243
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Giriş: Günümüzde nano teknoloji modern bilimin en popüler konularından biridir. Metal nano parçacıklar

fiziksel, kimyasal ve şimdiler de biyolojik olarak farklı sentez yöntemleri kullanılarak üretilmektedir. Fiziksel

ve kimyasal yöntemler, çok yüksek basınç sıcaklık ve toksik olan kimyasallar kullanılmaktadır. Fakat Yeşil

sentez olarakta bilinen biyolojik sentez ise, nano parçacıkların çevre dostu, toksik olmayan ve uygun maliyette

hızlı üretimini sağlamaktadır. Biyolojik olarak üretilen metal nano parçacıklar tıp, eczacılık, biyomedikal, ilaç

endüstrisi, diş hekimliği, kozmetik ve diğer farklı alanlarda kullanımı yaygınlaşmaktadır. Çeşitli nano

materyallerin antibakteriyel etkinlik gösterdiği bilinmekte ve araştırmacıların bu asil metallere ilgisini

artırmaktadır. Bu çalışmamızda Ferula pseudalliacea (Fp) bitkisi kullanılarak yeşil sentezle elde edilen

Palladyum (Pd) nano partiküllerinin antimikrobiyal ve antifungal etkisinin araştırılması için planlanmıştır.

Materyal ve Metot: Ferula pseudalliacea (Fp) bitkisinin sulu ektresi hazırlandı. Elde edilen bitki ekstresi Pd

ile reaksiyona sokularak (Fp-Pd NPs) nano parçacık oluşumu sağlandı. Daha sonra Fp’nin sulu ekstresi ve Fp-

Pd nanoparçacıklarının antimirobiyal etkinliğinin belirlenmesi için bazı patojenik gram pozitif ve gram negatif

mikroorganizmalar olan, Bacillus cereus ATCC 10876, Staphylococcus aureus ATTC 29213, Escherichia coli

ATCC 25952, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Salmonella enterica

(klinik şuşları) ve Candida albicans ATTC 90028 mantarı kullanıldı. Pozitif kontrol olarak rifampin ve

Oleandomisin antibiyotikleri kullanılmıştır. Ferula pseudalliacea bitkisinden elde edilen sulu ekstresi ve Fp-

Pd NPs’lerin antimikrobiyal aktivitesi, disk difüzyon yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Ferula pseudalliacea bitkisinin sulu ekstresinin mikroorganizmalara karşı yeterli zon

oluşturmadığı görüldü. Sulu ekstresi sadece Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Candida albicans’a

8.3mm ile 9.2mm arasında zonlar oluşturdu. Buna karşın Fp-Pd NPs’ler ise, Staphylococcus aureus,

Enterococcus faecium, Salmonella enterica, Candida albicans’a karşı 8.2 mm ile 10.7 mm zonlar arasında

etki gösterdi. Sonuç olarak, elde edilen nanopartiküllerin kısmende olsa bazı patojen bakterilere karşı

antimikrobiyal etkinliği olduğu ve Candida albicans mantarına karşı antifungal etki gösterdiği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Ferula pseudalliacea, Palladyum nanopartiküller, Yeşil sentez, Antimikrobiyal,

Antifungal.