A Pilot Study Relatıng The Effect of Parent Guıde Material on Scıence and Technology Educatıon Within The Frame of Constructivist Approach


Creative Commons License

Çepni S., Ayvacı H. Ş., Bakırcı H.

MILLI EGITIM, no.195, pp.131-145, 2012 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: MILLI EGITIM
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.131-145
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, 2004 yılında yenilenen İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı velilere birtakım yeni sorumluluklar yüklediğinde, Veli Rehber Materyali kullanılarak yapılandırmacı sistemde öğrencilere nasıl yardımcı olacakları konusunda bilgilendirme ve bu materyalin etkililiğini değerlendirmektir. Özel durum yönteminde yararlanılan araştırma, Trabzon il merkezinde bir lköğretim okulunda 12 gönüllü velinin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Sonuç olarak; velilerin yapılandırmacı yaklaşım hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ancak, hazırlanan Veli Rehber Materyalinin veliye düşen görevin ne olduğunun anlaşılmasını ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında eski sistemin daha iyi olduğunu savunan birçok katılımcının Veli Rehber Materyalinin uygulanmasından sonra bu düşüncelerinin değiştiğinin sonucuna ulaşılmıştır.