İRTİCÂL VE MECÂZ YÖNTEMLERİYLE ARAPÇADA KAVRAM OLUŞTURMA


Creative Commons License

Akbaş R.

EKEV Akademi Dergisi, sa.21, ss.257-270, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: EKEV Akademi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.257-270

Özet

Dilin ne denli önemli olduğunu filoloji alanında ortaya konan araştırmalardan çıkartabiliriz. Çünkü dil her zaman ve her yerde kültürün ayrılmaz bir parçası ve en önemli öğesi olarak kendi değerini korumuştur. Dilin içine giren yeni kavramların ve yabancı kelimelerin yerli karşılıklarının bulunması konusunda ise çeşitli yollara başvurulmuştur. Çünkü kavramlar toplumların yaşayış tarzlarına, kültürlerine, beşeri tecrübelerine ve beklentilerine göre zaman içinde çeşitlenmekte ve buna bağlı olarak da dilin kavram boyutu genişlemektedir. Arapçanın da bu alanda zengin bir işleve sahip olduğu görülmektedir. Zira iştikâk, ta‘rîb, naht, irticâl ve mecâz gibi birçok kavram oluşturma yöntemlerinin var olduğu gerek klasik gerekse çağdaş dilbilimciler tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Biz de bu makalede söz konusu yöntemler arasında önemli gördüğümüz İrticâl ve Mecâz yöntemleri üzerinde durmaya çalıştık. 

We can infer from studies in philology how the language very important is. Because the language has preserved its own value thanks to being an important item and inseparable part of the culture every time and everywhere. It has been referred various ways with respect to finding native equivalent of new terms or foreign words entering to language. Because, terms or concepts get vary according to life style, culture, expectation of the society in time, and that’s why the term aspect of language gets enlarge. It is seen that Arabic language has a rich function in this area. Therefore, both classical and modern philologists often utter that many concept formation methods like iştikâk, ta‘rîb, naht, irticâl and mecâz have been used. We tried to emphasize the importance of İrticâl and mecâz methods between relevant methods in this article.