FEDERİCO MOMPOU’NUN SUİTE COMPOSTELANA ESERİNİN ORİJİNAL EL YAZMASINA DAYALI ANDRE SEGOVİA EDİSYONUNDA BULUNAN HATA VEYA TERCİHLERE YÖNELİK ÖNERİLER


Ranjbari M.

V. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 22 - 26 July 2019, pp.55

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55

Abstract

Every work deserves to be dubbed as the composer edited, and every performer wants to present it perfectly. In
order to present a work flawlessly, it is necessary to explore and thoroughly understand every aspect. Famous
guitar virtuoso Andres Segovia has arranged works dedicated to him to reflect his own interpretations. Therefore,
many of today's guitarists decide to accept or reject Segovia's editorial decisions by comparing the original
manuscripts or new publications based on the original manuscripts to the published versions of Segovia. In this
study, Federico Mompou's Suite Compostelana, which he wrote to the classical guitar, reached the manuscript
and compared with the edition of Segovia, and found that there were some transmission errors or preferences.
Based on this, the researcher examined the composer style and classical guitar playability of this work and tried
to propose a solution by creating a new edition of the related mistakes or preferences. In this research, scanning
method was used. Based on the data obtained from the scanning, problems were identified and a new model
(edition) was developed. Scanning methods are classified in various aspects. These are general Scan methods
and Case Study scans. In this research, Single Scanning which is a subspecies of General Scanning method and
Sectioning Model which is a subspecies is used.

Her eser bestecisinin kurguladığı gibi seslendirmeyi hak eder ve her icracı kusursuz biçimde o eseri sunmak
ister. Bir eseri kusursuz sunabilmek için, her yönüyle araştırıp ve derinlemesine anlamak gerekir. Ünlü gitar
virtüözü Andres Segovia genellikle ona ithaf edilen eserleri kendi yorumlarını yansıtacak biçimde düzenlemiştir.
Dolayısıyla, günümüz gitaristlerinin çoğu, Segovia'nın editör kararlarını kabul etmek veya reddetmek için, eserin
orijinal el yazmalarını veya orijinal el yazmalarına dayanan yeni yayınlarını, Segovia'nın yayınlanmış
sürümleriyle karşılaştırarak karar verirler. Araştırmacı bu çalışmada Federico Mompou?nun klasik gitara yazdığı
“Suite Compostelana” eserinin el yazmasına ulaşıp, Segovia edisyonu ile karşılaştırdığında, bazı aktarım hataları
veya tercihleri olduğunu tespit etmiştir. Bundan yola çıkan, araştırmacı bu eserin bestecilik üslubu ve klasik
gitara çalınabilirlik açısından inceleyerek ilgili hata veya tercihleri yeni bir edisyon oluşturarak çözüm önermeye
çalışmıştır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama sonucunda elde edilen verilerden yola çıkılarak,
problemler tespit edilip yeni model (edisyon) geliştirme yolu izlenmiştir. Tarama modelleri çeşitli açılardan
sınıflandırılmaktadır. Bunlar genel Tarama Modelleri ve Örnek Olay taramalarıdır. Bu araştırmada Genel
Tarama Modelinin bir alt türü olan Tekil Tarama ve onunda bir alt türü Kesit Alma Modeli kullanılmıştır