Determination of Mineral, Heavy Metal and Protein Content of Devegulu Plant in Different Vegetation Periods


Creative Commons License

Görmez G., Battal A., Dalar A., Türker M.

Caucasian Journal of science, vol.6, no.1, pp.1-12, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Caucasian Journal of science
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: In this study mineral and protein contents of the devegulu plant (Alcea kurdica Alef.) also used as a medicinal plant among the public in different vegetation periods (june: flowering period; july: fruit period; august: seed period) were analysed quantitatively. The plant materials were collected from Van region in june, july and august, and macroelements (Na, K, Mg, Ca, N), microelements (Fe, Mn, Cu, Zn), heavy metals (Cd, Cr, Co, Se) and protein content analyses were carried out. It was determined that mineral and protein contents of the plant changed periodically in different vegetation periods. It was also determined that the amounts of Mg and K macroelements in august decreased significantly compared to june. The amount of N, another macroelement, was significantly lower in August compared to both june and july. According to the results of the microelement analysis, there was no significant change in Fe in different vegetation periods, but the amount of Cu both in july and august decreased significantly compared to june. According to heavy metal analysis, no significant change was observed in heavy metal contents in different vegetation periods. However, it was observed that the amount of protein decreased significantly due to the decrease of N rate. The determination of the macroelement, microelement and heavy metal contents of the different vegetation periods and the protein analysis of the devegulu plant used in folk medicine in our country will contribute to the more conscious use of this plant in folk medicine and the phytochemical studies to be done with the devegulu plant in the future.

Keywords: Devegülü, macroelement, microelement, heavy metal, Alcea kurdica Alef

Özet:

Bu çalışmada halk arasında tıbbi bitki olarak kullanılan devegülü (Alcea kurdica Alef.) bitkisinin farklı vejetasyon dönemlerindeki (haziran: çiçeklenme dönemi; temmuz: meyve dönemi; ağustos: tohum dönemi) mineral ve protein içerikleri kantitatif olarak analiz edilmiştir. Bitki materyali haziran, temmuz ve ağustos aylarında Van yöresinden toplanmış ve makroelement (Na, K, Mg, Ca, N), mikroelement (Fe, Mn, Cu, Zn), ağır metal (Cd, Cr, Co, Se) ve protein içeriğinin analizi yapılmıştır. Devegülü bitkisinde farklı vejetasyon dönemlerinde mineral ve protein içeriklerinin dönemsel olarak değiştiği tespit edilmiştir. Ağustos ayındaki Mg ve K makroelementlerinin miktarlarının haziran ayına göre anlamlı olarak azaldığı belirlenmiştir. Diğer bir makroelement olan N miktarı ise ağustos ayında hem haziran ayına göre hem de temmuz ayına göre anlamlı olarak azalmıştır. Mikroelement analizi sonuçlarına göre farklı vejetasyon dönemlerinde Fe miktarında anlamlı bir değişiklik tespit edilmemiş olmasına rağmen, hem temmuz hem de ağustos ayında ki Cu miktarı haziran ayına göre anlamlı olarak azalmıştır. Yapılan ağır metal analizine göre, farklı vejetasyon dönemlerinde ki ağır metal içeriklerinde anlamlı bir değişim bulunmamıştır. Protein miktarının ise N miktarının düşüşüne bağlı olarak anlamlı olarak azaldığı tespit edilmiştir. Ülkemizde yetişen ve halk hekimliğinde kullanılan devegülü bitkisinin farklı vejetasyon dönemlerinde makroelement, mikroelement, ağır metal ve protein içeriklerinin belirlenmesi, bu bitkinin halk hekimliğinde daha bilinçli kullanılmasına katkı sunacağı gibi, devegülü bitkisiyle ileride yapılacak olan fitokimyasal çalışmalara öncülük etmesi düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Devegülü, Makroelement, Mikroelement, Ağır Metal, Alcea kurdica Alef