The Views The Elementary Teachers in Relation to Free Actıvıty Course


Creative Commons License

Aydın A., Bakırcı H., Ürey M.

MILLI EGITIM, no.193, pp.214-230, 2012 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: MILLI EGITIM
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.214-230
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Milli Eğitim Bakanlığının 2010-2011 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulamaya koyduğu “Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi” (SEÇD) ile birlikte ilköğretim okulları haftalık ders çizelgesinde bir değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikten en çok etkilenenler öğretmenler, yöneticiler ve öğrenciler olmuştur. Bu bağlamda yapılan çalışma ile SEÇD hakkında öğretmen görüşlerine başvurularak dersin öğretmenlerce algılanma durumları, ders sürecinde yaşanılan sorunlar ve dersin öğretmen, öğrenci ve yöneticiye yüklediği sorumluluklar incelenmiştir. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Trabzon il merkezinde farklı ilköğretim okullarında görev alan 5 öğretmenin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi kapsamında değerlendirilerek mülakatlar sonucu elde edilen ifadeler kodlanıp temalandırılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde; serbest etkinlik çalışmaları dersinin özellikle öğrenciler açısından olumlu bir etkiye sahip olduğu, öğretmen ve yöneticiye önemli bazı sorumluluklar yüklediği ve dersin uygulanmasında bazı eksiklikler gözlendiği katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.