THE EFFECT OF BORROWING COSTS, LEVERAGE RATIOS AND BUSINESS SIZE ON AUDIT QUALITY


Kurt Y.

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.6, no.2, pp.298-316, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.298-316
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to determine the effect of borrowing costs, leverage ratios and firm sizes on the audit quality of enterprises. In this context, data on the profit/loss statement and financial position statements of the companies traded in the BIST and the independent audit reports published at the end of the period for 2012 and 2021 were used. The data obtained in this context were analyzed with the logistic regression method. According to the results obtained from the research, it was determined that there was positive and significant relationship between the audit quality of enterprises and their borrowing costs. According to this relationship, it had been determined that the borrowing costs of the companies audited by BIG 4 audit companies were hıgher than the companies that were not audited. While it was observed that there was a negative and significant relationship between audit quality and firm size, no significant relationship was found between audit quality and leverage ratios.

Bu çalışmada BIST’te işlem gören işletmelerin denetim kaliteleri üzerinde borçlanma maliyetleri, kaldıraç oranı ve işletme büyüklüklerinin etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda BIST’te işlem gören işletmelerin 2012 ve 2021 yıllarına ilişkin dönem sonunda yayımladıkları bağımsız denetim raporları ile birlikte kar/zarar tablosu ve finansal durum tablolarına ilişkin veriler kullanılmıştır. Bu kapsamda elde edilen veriler lojistik regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre işletmelerin denetim kaliteleri ile borçlanma maliyetleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu ilişkiye göre “BIG 4” denetim şirketleri tarafından denetlenen işletmelerin, denetlenmeyen işletmelere göre borçlanma maliyetlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Denetim kalitesi ile işletme büyüklüğü arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenirken, denetim kalitesi ile kaldıraç oranı arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.