İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Günlük Hayatta Karşılaştıkları Temel Fen Kavramlarına İlişkin Düşüncelerinin Sınıf Seviyesine Göre İncelenmesi


Creative Commons License

Bakırcı H., Subay S., Midyatlı F., Ünsal N.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.31-48, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu arastırmada, ilkögretim ikinci kademe ögrencilerinin günlük hayatta karsılastıkları temel fen kavramlarına iliskin düsüncelerinin sınıf seviyesine göre degisimi incelenmistir. Arastırma, 2007- 2008 egitim ögretim yılı içerisinde Ankara ilinde bulunan, Turhan Feyzioglu lkögretim Okulu 6–7–8. sınıf ögrencilerinden 26'sar ögrenciye, toplamda 78 kisilik bir gruba uygulanmıstır. Veriler hayvan, bitki, kuvvet, ısık, elektrik ve hâl degisimi kavramlarını içeren 18 soruluk bir tanılayıcı test ve 9 ögrenciyle yapılan mülakat sonucu elde edilmistir. Nicel verilerin analizinde SPSS paket programı; mülakatların analizinde betimsel analiz kullanılmıstır. Arastırma bulgularına göre ögrencilerin kavramlara iliskin bilimsel gerçeklere uygun olan bilgileriyle birlikte bilimsel gerçeklere uygun olmayan bilgilerinin de oldugu saptanmıstır. Genel olarak sınıf seviyesi arttıkça bilimsel ifadelerin de arttıgı sonucuna ulasılmıstır. Fakat gelisimsel olarak bakıldıgında 7. sınıfların 6 ve 8. sınıflara göre daha düsük seviyede oldugu görülmüstür.