PHOTOGRAPHY FOR ANIMAL LIBERATION: TRACES OF THE SOCIAL DOCUMENTARY TRADITION IN AITOR GARMENDIA PHOTOGRAPHY


Şen S. O.

AART Uluslararası Sanat Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 April 2021, pp.10-24

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10-24

Abstract

Aitor Garmendia uses the camera as a tool to solve the problem he is concerned about. With his work titled "Tras los Muros" the photographer conveys what happened behind the walls in businesses and sectors based on animal exploitation, such as slaughterhouses and animal farms. Garmendia describes his work as a personal photographic project for animal freedom. He especially refers to Peter Singer, the author of the book "Animal Liberation", one of the cornerstones of the animal rights movement's rise since the 1970s. Singer deals with the conflict between humans and animals in the axis of animal exploitation and interprets this form of relationship through the concept of speciesism. Garmendia's intellectual foundations on the subject he guided his camera derive from animal exploitation and anti-speciesism. In this context, Garmendia states that photography is an essential weapon in maintaining the discourse on animal rights and vegan identity in which he positioned himself politically. He also reveals animal rights violations with the reports and analyses he has prepared.

The framework that determines the intellectual foundations and the problems Garmendia focuses on is animal exploitation and speciesism. On the other hand, when viewed as a method, Garmendia's way of presenting his work can be included in the Social Documentarist approach, where photography assumes a social role and requires efforts to seek solutions for them by making them visible. In this direction, in our work, the intellectual foundations of Aitor Garmendia on animal exploitation will be discussed within Peter Singer's scope and speciesism concept. Then, the traces of the Social Documentary approach will be traced in the works of Garmendia by comparing them with the historical foundations of the Social Documentary photography approach and the examples put forward within the framework of its tradition based on these foundations. 

Aitor Garmendia fotoraf makinesini, üzerine eildii sorunun çözümü için araç olarak kullanmaktadır. Fotorafçı, “Tras los Muros“ adlı çalımasıyla, mezbahalar ve hayvan çiftlikleri gibi hayvan sömürüsü üzerine kurulu iletme ve sektörlerde, duvarların ardında yaananları insanlara iletmektedir. Garmendia çalımasını hayvan özgürlüü için kiisel bir fotoraf projesi olarak deerlendirirken, özellikle 1970’li yıllardan itibaren yükselie geçen hayvan hakları hareketinin köe talarından biri olan, “Hayvan Özgürlemesi” kitabının yazarı Peter Singer’a atıfta bulunmaktadır. Singer, insan ve hayvan arasındaki çatımayı, hayvan sömürüsü ekseninde ele alırken bu iliki biçimini türcülük kavramı üzerinden anlamlandırmıtır. Garmendia da, makinesini yönlendirdii konuya ilikin düünsel temellerini, hayvan sömürüsü ve türcülük karıtlıından almaktadır. Bu kapsamda Garmendia, politik olarak da kendisini konumlandırdıı hayvan hakları ve vegan kimliine ilikin söylemin sürdürülmesinde fotorafın önemli bir silah olduunu belirtmekle birlikte, hazırlamıolduu rapor ve analizlerle hayvan haklarına ilikin ihlalleri ortaya koymaktadır.

Garmendia’nın çalımasında düünsel temellerini ve odaklandıı sorunları belirleyen çerçeve, hayvan sömürüsü ve türcülüktür. Dier taraftan yöntem olarak bakıldıında Garmendia’nın çalımasını ortaya koyma biçimi, fotorafın toplumsal bir rol üstlendii ve sorunlara ıık tutarak onlara ilikin çözüm aramaya yönelik çabayı da gerektiren, Toplumsal Belgeci yaklaıma dahil edilebilir. Bu dorultuda çalımamızda; Aitor Garmendia’nın hayvan sömürüsüne ilikin düünsel temelleri Peter Singer ve türcülük kavramı kapsamında ele alınacaktır. Ardından Toplumsal Belgeci fotoraf yaklaımının tarihsel temelleri ve bu temeller üzerine kurulu olan gelenei çerçevesinde ortaya konulmuolan örneklerle karılatırılarak Garmendia’nın çalımalarında Toplumsal Belgeci yaklaımın izleri sürülecektir.