WASTE AND WASTE MATERIALS, IN TEACHING AND BEFORE PRODUCTION; EFFICIENT DESIGN FORMS AND AREAS FOR 2nd AND 3rd TIME USE


Creative Commons License

Selçuk A., Demirkuş N., Gül M., Karabay Ö.

VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 13 - 14 September 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

   Bu bildirimizde; tüketim sonrası çöpe atılan veya dönüşüm kutularına konan; atık ve artık(plastik, cam,teneke vb)malzemelerin öğretimde kullanımları ve üretim öncesi ; 2. ve 3. kez kullanılacak şekilde tasarlanması ele alınmıştır.

               Çalışmanın başlıca amaçları şu şekilde sıralanabilir:

               1.Artık - Atık ve bozuk malzeme - alet- ekipmanın eğitim ve öğretime kazandırılması,

               2.Öğretmen adayı öğrencilerin bu materyallerin kullanılabileceği alanları belirleme konusunda zihinsel üreticiliklerinin geliştirilmesi,

               3.Toplanan materyallerin öncelikle eğitim amaçlı olarak; etkinlik hazırlama, uygulama ve materyal geliştirme derslerinde kullanılması,

               4.Üretim öncesi firmaların, ürettikleri ambalaj malzemelerinin 2. ve 3. kez kullanılacak şekilde eğitim materyali veya tüketicilerin kullanabileceği şekilde tasarımlarının sağlanması.

 

               Bu çalışmanın önemini şu şekilde vurgulamak mümkündür:

              1.Çöpe giden malzemelere değerlendirilebilir artık - atık gözüyle bakılmasının sağlanması.
             
2.Gelecekte eğitim-öğretim ve üretime yönelik benzeri projelerin yapılmasına örnek teşkil etmesi.
            
  3.Atık ve artık malzemelerin değerlendirilmesi bakımından üretici ve yaratıcı zihniyete-kabiliyete sahip öğretmen adaylarının yetiştirilmesi ve bilinçlendirilmesi.

              4.Doğrudan çöpe giden bu malzemelerin toplamı dikkate alındığında bunların geri dönüşümleri ile ülke ekonomisine yapılacak katkıya dikkat çekilmesi.

              5.Eğitim-öğretime düşük maliyetli materyal kazandırılması.

              6.Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Çevre Bakanlığı gibi yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar-dernekler ile yazışma ve görüşmeler yapılarak, görüş öneri ve destekleri istenerek bunların ışığında eğitime yönelik kazanımlar sağlanması.