The Effect of Some Endophytic Bacteria Against Alternaria solani (Ell. & G. Martin) Sor. in Tomato


Creative Commons License

Boyno G., Demir S., Akköprü A.

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi , vol.6, no.3, pp.469-477, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.469-477

Abstract

Dünyada domates yetiştiriciliği yapılan tüm alanlarda erken yanıklık hastalığına neden olan Alternaria solani (Ell. and G. Martin) Sor. önemli derecede ürün kayıplarına neden olmaktadır. Bu araştırmada, 8 endofit bakteri (EB)’ nin (T2K2, T26Y1, G116S2, T13K1, V17G2, V30Y3, V38K1 ve V40K2) A. solani’nin neden olduğu erken yanıklık hastalığına ve domatesin morfolojik gelişim parametrelerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında EB izolatlarının in-vivo’da bitki morfolojik gelişimine ve in-vitro’da A. solani’ye karşı antagonistik etkilerine bakılmıştır. Bu çalışmada başarılı bulunan EB izolatları ile ikinci aşamaya geçilmiştir. Bu aşamada, seçilen EB izolatlarının A. solani ile enfekteli bitkilerin gelişim parametreleri ile hastalığa olan etkileri değerlendirilmiştir. EB izolatlarının hastalığı %11-53 oranında baskıladığı belirlenmiştir. In-vivo testlerde T13K1, V40K2 ve V30Y3 izolatları hastalığa karşı en etkili uygulamalar olmuştur. Ayrıca V40K2 izolatı, hastalıksız ve hastalık stresi altında bitkilerin gelişimini genel olarak arttırmıştır. Bu izolatı takiben enfektesiz bitkilerde G116S2 izolatının kök yaş ağırlığını (0.49 g), enfekteli bitkilerde ise sürgün boyunu (59.17 cm) arttırırken, T13K1 izolatı ise enfektesiz uygulamalarda sürgün yaş (3.14 g) ve kuru ağırlığını (0.34 g) arttırmıştır. Enfekteli uygulamalarda negatif kontrole (K(-)) göre EB izolatları, bitki gelişimini olumlu etkilerken, pozitif kontrole (K(+)) göre farklılık göstermiştir. Sonuç olarak, kullanılan EB izolatlarının pestisit ve sentetik gübre girdisini azaltma potansiyelinin olduğu, fakat bu etkinin patojen-endofit bakteri interaksiyonuna göre farklılık gösterebileceği belirlenmiştir.