EFFECT OF ABSINTH WORMWOOD (Artemisia absinthium L.) AND WALNUT (Juglans regia L.) EXTRACTS ON SEED GERMINATION OF SOME CULTIVATED PLANTS AND WEEDS


Creative Commons License

Ergün E., Tepe I.

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.289-290

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.289-290

Abstract

In this study, the effects of absinth wormwood (Artemisia absinthium L.) and walnut (Juglans regia L.) extracts, known to have allelopathic effects, on the germination of some cultivated plant and weed seeds were investigated. Thus, the usability of some biochemical compounds that can be an alternative to pesticides will be investigated. In the study, water and ethanol extracts were obtained from the green parts of absinth wormwood and the pericarp of the walnut, and applied to the seeds of common purslane (Portulaca oleracea L.), black nightshade (Solanum nigrum L.), redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.), and jimsonweed (Datura stramonium L.). The study was carried out in the herbology laboratory at Van Yüzüncü Yıl University, in 2020. The water and ethanol extracts were applied to the seeds at 0% (control), 5%, 10%, 15%, and 20% for absinth wormwood and walnut. After placing two layers of sterile filter paper in each Petri dish, 10 seeds for corn; 20 for wheat, tomato, and cucumber; 50 seeds were left for each weed. The extracts were filtered and then applied to 11 cm Petri dishes as 5 ml. Experiments were set up with four replications.

As a result of the study, 15% and higher concentrations of water extracts of absinth wormwood significantly affected the germination of tomato, cucumber, and wheat seeds; even at 20% concentration, it reduced germination by 89% in tomato, 76% in cucumber and 53% in wheat. The effect on the germination of corn seeds was found to be insignificant. Water extracts significantly reduced germination in common purslane seeds at concentrations of 5% and higher and at concentrations of 10% and higher in redroot pigweed seeds. 5% and higher concentrations of ethanol extracts of absinth wormwood completely inhibited the germination of tomato, cucumber, corn, wheat, purslane, and redroot pigweed seeds. Both water and ethanol extracts from walnuts inhibited the germination of tomato, cucumber, corn, and wheat seeds at all concentrations. Their effect levels could not be evaluated since adequate and homogeneous germination could not be achieved in all doses of black nightshade and jimsonweed seeds, including the control groups. In conclusion, it was understood that as the density of absinth wormwood and walnut extracts increased, they inhibited germination more, and the ethanol extracts obtained more effective in preventing seed germination than water extracts. 

Bu çalışmada allelopatik etkisi olduğu bilinen acı pelin otu (Artemisia absinthium L.) ve ceviz (Juglans regia L.) ekstrelerinin bazı kültür bitkileri ve yabancı ot tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Böylece pestisitlere alternatif olabilecek bazı biyokimyasal bileşiklerin kullanılabilirliği araştırılacaktır. Yapılan çalışmada acı pelin otunun yeşil aksam ve cevizin taze meyve kabuğundan elde edilen su ve etanol ekstreleri kültür bitkilerinden domates, hıyar, buğday ve mısır; yabancı otlardan semizotu (Portulaca oleracea L.), it üzümü (Solanum nigrum L.), kırmızı köklü horozibiği (Amaranthus retroflexus L.) ve şeytan elması (Datura stramonium L.) tohumlarına uygulanmıştır. Çalışma 2020 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi herboloji laboratuvarında yürütülmüştür. Bitkilerden elde edilen su ve ethanol ekstreleri acı pelin otu ve ceviz için %0 (kontrol), %5, %10, %15 ve %20 oranlarında tohumlara uygulanmıştır. Her bir Petri kabının içine iki kat steril kurutma kâğıdı konulduktan sonra üzerine mısır için 10’ar; buğday, domates ve hıyar için 20’şer; yabancı ot tohumları için ise 50’şer tohum bırakılmıştır. Ekstreler önce filtre kağıdından geçirilmiş daha sonra 11 cm’lik Petri kaplarına 5 ml olacak şekilde uygulanmıştır. Denemeler dört tekerrürlü olarak kurulmuştur.

Yapılan çalışmada, acı pelin otunun su ekstrelerinin %15 ve daha yüksek konsantrasyonları domates, hıyar ve buğday tohumlarının çimlenmesini önemli ölçüde etkilemiş; hatta %20'lik konsantrasyonda domateste %89, hıyarda %76 ve buğdayda %53 oranında çimlenmeyi azaltmıştır. Mısır tohumlarının çimlenmesi üzerindeki etkisi ise önemsiz bulunmuştur. Su ekstreleri semizotu tohumlarında %5 ve daha yüksek konsantrasyonlarda, kırmızı köklü horozibiği tohumlarında ise %10 ve daha yüksek konsantrasyonlarda çimlenmeyi önemli ölçüde azaltmıştır. Acı pelin otunun etanol ekstrelerinin %5 ve daha yüksek konsantrasyonları domates, hıyar, mısır, buğday, semizotu ve kırmızı köklü horozibiği tohumlarının çimlenmesini tamamen engellemiştir. Cevizden elde edilen gerek su gerek etanol ekstreleri tüm konsantrasyonlarda domates, hıyar, mısır ve buğday tohumlarının çimlenmesini engellemiştir. İt üzümü ve şeytan elması tohumlarının kontrol grupları dahil olmak üzere bütün dozlarında yeterli ve homojen çimlenme sağlanamadığı için etki düzeyleri değerlendirmeye alınamamıştır. Sonuç olarak, acı pelin otu ve ceviz ekstrelerinin yoğunlukları arttıkça çimlenmeyi daha fazla engelledikleri, elde edilen etanol ekstrelerinin ise su ekstrelerine göre tohum çimlenmesini engellemede daha etkili olduğu anlaşılmıştır.