THE EFFECTS OF INTERNATIONAL TAX COMPETITION ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND THE EVALUATION IN TERMS OF TURKEY


Van M. H. , Koşar N.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.18, pp.1-19, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 18
  • Publication Date: 2012
  • Doi Number: 10.11611/jmer18
  • Journal Name: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-19

Abstract

Mobility of production factors requires the suitable stage for taking investments to countries with globalization. So production factors’ mobility and especiallay the capital factors’ entries to the countries need some taxational infrastructures. In this context tax reductions and tax cuts are as efficient as the other incentive practice and more easy than other determinants for investment policy. In this study which involves the effects of international tax competition on foreign direct investments and the evaluation in terms of Turkey, analysed the theoretical progress of the foreign direct investments with effects of international tax competition. In this context the effects of international tax competition on foreign direct investments are examined with sectoral and regional entries. Elements of risks researched with indicators of tax competition too. At last, corporate tax collections which depends on corporate tax cuts, share of the total tax revenues and number of foreign invested firms related with foreign direct investments (FDI) at 2000-2011 period with monthly datas. An opposite relationship with corporate tax cuts and FDI reached at the end.

Küreselleşme süreciyle birlikte üretim faktörlerinde gözlenen hareketlilik, özellikle sermaye faktörünün ülkelere girişine yönelik vergisel boyutta ne tür bir altyapıya ihtiyaç duyduğu konusuna dikkat çekmektedir. Bu kapsamda uluslararası vergi rekabetine yönelik belirgin bir teşvik türü olan vergi indirimleri, yatırım politikası aracı olarak kullanılabilirliğindeki kolaylık nedeniyle en az diğer belirleyici unsurlar kadar önem taşımaktadır. Uluslararası vergi rekabetinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) üzerindeki etkilerinin Türkiye açısından değerlendirildiği çalışmada Türkiye’de uluslararası vergi rekabetinin göstergeleri ve DYSY ilişkisine yer verilmektedir. Uluslararası vergi rekabeti kapsamında DYSY’nin sektörel ve bölgesel dağılımına fiili girişler kapsamında yer verilerek DYSY’lere yönelik risk unsurları uluslararası vergi rekabetinin etkileri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Uluslararası vergi rekabeti aracı olarak kurumlar vergisi oran indirimlerine bağlı kurumlar vergisi gerçekleşmeleri, toplam vergi gelirleri içindeki payı ve yabancı sermayeli firma sayısı ile DYSY girişleri arasındaki ilişki, 2000-2011 periyoduna ait aylık veriler kapsamında değerlendirilmiş; kurumlar vergisi (KV) oranı ile DYSY girişleri arasında ters yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır