How should a resource room programme for gifted students be integrated into school system?


Öpengin E.

Journal of Qualitative Research in Education, vol.27, pp.346-373, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.14689/enad.27.15
  • Journal Name: Journal of Qualitative Research in Education
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index
  • Page Numbers: pp.346-373

Abstract

 The present research aims to determine the problems encountered during the integration of a resource room for gifted students in a primary school system and examining the measures developed for dealing with these problems. Structured as an action research, this research project was conducted in a primary school in the Eskisehir province of Turkey. Participants in this research consisted of the school headmaster, the teacher of the resource room, gifted students attending the resource room, parents of gifted students and classroom teachers whose students attended the resource room, researchers and the members of the evaluation board. Data were collected using interviews, meeting reports, documents and the researcher's diary. The research data were analyzed using the systematic analysis approach. The findings of this research showed that the resource room were generally positively perceived; however, several problems were observed as the programme was carried out during regular class hours. The findings obtained in this study suggest that in order for the gifted student resource room to be efficient, it should be implemented in coordination with classroom teachers.

Bu araştırmanın genel amacı bir ilkokulda üstün yetenekli öğrencilere yönelik düzenlenen destek eğitim odası uygulamasının okul sistemine entegre edilmesi sürecinde karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik gerçekleştirilen müdahalelerin incelenmesidir. Eylem araştırması şeklinde desenlenen araştırma, Eskişehir ilinde yer alan bir ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları ise okul müdürü, destek eğitim odası öğretmeni, destek eğitim odasına devam eden üstün yetenekli öğrenciler, bu öğrencilerin velileri, sınıf öğretmenleri, araştırmacı ve geçerlik kurulu üyeleridir. Araştırmada veri toplama araçları olarak görüşmeler, belgeler, toplantı raporları, araştırmacı günlüğü kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler sistematik analiz yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen bulgulara göre okulda uygulamaya yönelik var olan olumlu algıya karşın özellikle programın okul ders saatleri içerisinde yürütülmesinden kaynaklı sorunlar yaşandığı görülmüştür. Araştırma sonucunda üstün yeteneklilere yönelik destek eğitim odası uygulamasının etkili olması için genel eğitim sınıfı ile eşgüdümün sağlanması gerekliliği ön plana çıkmıştır.