TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM ALGISININ APRİORİ ALGORİTMASI İLE İNCELENMESİ


Sevimli Deniz S. , Çelik H. E.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.207-222, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.207-222

Özet

Turizm sektörü talep ve turistik harcamaların artması ile teknolojik gelişmelere paralel olarak dünyada gözle görülen en cazip sektörlerden biri olmuştur. Araştırmanın ana amacı turizm eğitimi alan ön lisans ve lisans öğrencilerin sektöre ilişkin görüşlerinin, veri madenciliği uygulamalarından biri olan birliktelik kuralları- Apriori Algoritması ile tespit edilmesidir. Çalışmada turizm eğitimi alan lisans ve ön lisans öğrencilerinin eğitim aldıkları bu sektöre yönelik algıları, çalıştıkları koşullar, turizm-kişi uyumu, terfi ve sosyal statü, arkadaşlar, ücret, ek ödemeler, motivasyon ve özel hayat boyutlarında çalışmaya alınmıştır. Yapılan anketler WEKA programı yardımıyla gerekli formata dönüştürülerek analiz edilmiş; turizm sektörünü çok yorucu bulan ve turizmde bilgi ve becerilerini kullanabileceğini düşünen birlikteliği 0,97; çalışanlar terfi ettirilirken tecrübelerin dikkate alındığını ve sektörde bilgi ve becerilerini kullanabileceğini düşünenlerin birlikteliği 0,96; insanlara hizmet etmekten mutluluk duymayanlarla, turizm sektöründe iş bulmanın zor olduğunu düşünenlerin birlikteliği 0,94; Sektörde çalışanlarda ekip ruhunun gelişmediğini düşünenlerle, işlerin yorucu olduğunu düşünenlerin birlikteliği 0,94 bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Apriori Algoritması, turizm öğrencileri, turizm sektörü algısı