TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM ALGISININ APRİORİ ALGORİTMASI İLE İNCELENMESİ


Sevimli Deniz S., Çelik H. E.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.207-222, 2018 (Peer-Reviewed Journal)