Contributions to The Moss Flora of Muş and Hakkari Provinces in Turkey


Uyar G., Ünal M., Demir İ.

Anatolian Bryology, vol.6, no.2, pp.97-104, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26672/anatolianbryology.778288
  • Journal Name: Anatolian Bryology
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.97-104
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study firstly aims to contribute to the moss flora of Hakkari and Muş provinces and also, moss flora of Turkey. The moss samples were collected from Çukurca and Derecik districts of Hakkari province in Turkey's south-eastern region, furthermore from Varto and Central districts of Muş province in Turkey's east region in April, July and September the year of 2019. As a result of the identification of these moss specimens, 3 specific taxa have been regarded as the new records for square B9 (Muş) and 9 moss taxa for C15 (Hakkâri) according to the grid-square system of Henderson. Moreover, in the floristic list all taxa, with their Turkey distributions, which are determined by reviewing the related all literature, and IUCN categories in European and also life forms, ecological characteristics (humidity, light, acidity) belong to these taxa have been given with the floristic list.

Bu çalışmanın amacı; öncelikle Muş ve Hakkari illerinin karayosunu floralarına ve ayrıca Türkiye karayosunu florasına katkı sağlamaktır. Karayosunu örnekleri 2019 yılı Nisan, Temmuz ve Eylül ayları içerisinde Türkiye'nin güneydoğu bölgesindeki Hakkari ilinin Çukurca ve Derecik ilçelerinden, ayrıca Türkiye'nin doğu bölgesindeki Muş ilinin Varto ve Merkez ilçelerinden toplanmıştır. Topladığımız karayosunu örneklerinin teşhis edilmesi sonucu, Henderson’un Türkiye Kareleme Sistemi’ne göre B9 (Muş) karesi için 3 ve C15 (Hakkâri) karesi için ise 9 taksonun yeni kare kaydı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, floristik listedeki tüm taksonlar, onlarla ilgili bütün literatürlerin gözden geçirilmesi sonucu belirlenen, Türkiye dağılımları ve Avrupa için IUCN kategorileri, yaşam formları ve bazı ekolojik özelliklerine (nemlilik, ışık ve asidite) ait bilgilerle birlikte sunulmuştur.