Evaluatıon of the Time-Dependent Colour Stability of Clear Aligner Materials Exposed to Discolouring Beverages


Tunca M., Fahrzadeh N., Pehlivan İ. E., Tunca Y., Değirmenci A.

Van Diş Hekimliği Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-9, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Van Diş Hekimliği Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to evaluate the colour change of clear aligner material in three different colouring solutions under in-vitro conditions. In this study, 48 Invisalign® aligners (Align Technology Inc., San Jose, CA, USA) containing multilayer aromatic thermoplastic polyurethane/copolyester, formed only on the surface of the upper incisors, were obtained directly from the manufacturer. Four different colouring solutions were used in the study. These solutions were turnip, cold tea, cold coffee and distilled water. The colour changes of the samples were calculated using the ∆E00 system at three different time periods: before, at the seventh and at the end of the tenth day. All samples were kept in an oven at 37 °C during this period. Statistical analysis was performed for colour changes. Significant changes in ∆E00 were observed in all three groups between 0-7 days, but the changes between cold coffee and turnip were statistically similar. Significant changes in ∆E00 were observed in all three groups between 0-10 days, but the changes between cold coffee and cold tea were statistically similar. Between 7-10 days, a statistically significant change in ∆E00 values was observed in all groups. In general, cold tea showed the highest colour change in this study. This study demonstrated that Invisalign material is susceptible to discolouration when exposed to various beverages.

Bu çalışmada in-vitro koşullarda şeffaf plak materyalinin üç farklı renklendirici solüsyonda renk değişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 48 adet sadece üst kesici dişlerin yüzeyinde oluşan, multilayer aromatic thermoplastic polyurethane/copolyester içerikli Invisalign® hizalayıcı plak (Align Technology Inc., San Jose, CA, ABD) doğrudan üretici firmadan temin edilmiştir. Araştırmada dört farklı renklendirici solüsyon kullanılmıştır. Bu solüsyonlar, şalgam, soğuk çay, soğuk kahve ve distile su şeklindedir. Örneklerin renk değişiklikleri, solüsyonlara bırakılmadan önce, yedinci ve onuncu gün bitiminde olacak şekilde üç farklı zaman diliminde ∆E00 sistemi kullanılarak hesaplanmıştır. Bu süre boyunca örneklerin hepsi 37 °C etüvde bekletilmiştir. Renk değişiklikleri için istatistiksel analiz gerçekleştirilmiştir. 0-7 gün arasında her üç grupta ∆E00 değeri bakımından anlamlı değişim gözlenmiş ancak soğuk kahve ve şalgam arasındaki değişim istatistiksel bakımdan benzer bulunmuştur. 0-10 gün arasında her üç grupta ∆E00 değeri bakımından anlamlı değişim gözlenmiş ancak soğuk kahve ve soğuk çay arasındaki değişim istatistiksel bakımdan benzer bulunmuştur. 7-10 gün arasında tüm gruplar arasındaki ∆E00 değeri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir değişim gözlenmiştir. Genel olarak ise bu çalışmada soğuk çay en yüksek renk değişikliğini sergilemiştir. Bu çalışma sonucunda Invisalign materyalinin çeşitli içeceklere maruz kaldığında renk değişimine yatkın olduğu görülmüştür.